Xây Dựng Website TMĐT Với Magento Framework

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông

Số 10 Trần Phú, Phường 7, Quận Tuy Hòa, Phú Yên

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Website TMĐT Với Magento Framework

Magento là một ứng dụng mã nguồn mở cho các trang web về thương mại điện tử được phát triển bởi Varien và đưa vào sử dụng ngày 31 tháng 3 năm 2008. Hiện nay, Magento được ưa chuộng và sử dụng bởi hơn 130,000 doanh nghiệp lớn, nhỏ khắp thế giới. Việc xây dựng website bằng Magento hiện nay rất phổ biến và được nhiều bạn trẻ theo học bởi vì tính ứng dụng cao trong các website thương mại. Với khóa học này các học viên có thể tự xây dựng được các website thương mại điện tử hoàn chỉnh với Magento. Xây dựng giỏ hàng, tích hợp các công cụ thanh toán vào website. Nắm vững kiến trúc Magento, thay đổi theme, theo giao diện do chính mình phát triển. Đóng gói website có mã hóa, trước khi đưa lên host, bảo mật source code. Dễ dàng trong việc phát triển website đa ngôn ngữ. Quản lý từng kho hàng, từng site với Magento Store. Tối ưu hóa Magento với các công cụ tìm kiếm.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Lập trình viên (java, .net,..) đang đi làm tại các doanh nghiệp và những bạn trẻ đam mê và mong muốn theo đuổi ngành lập trình web.

Thời Lượng

1,5 tháng

Nội Dung Khóa Học Xây Dựng Website TMĐT Với Magento Framework


- Phần căn bản.
+ Tổng quan về Magento.
+ Các khái niệm sử dụng trong Magento.
+ Thay đổi ngôn ngữ trong Magento.
+ Thay đổi Theme, với bộ theme có sẵn với Magento.
+ Cấu hình hệ thống.
+ Quản trị catalogue.
+ Quản trị sản phẩm.
+ Quản trị tồn kho.
+ Quản trị bán hàng.
+ Quản trị giao hàng.
+ Quản trị thanh toán.
+ Quản trị khách hàng.
+ Chăm sóc khách hàng - CRM.
+ Quản trị nội dung - CMS.
+ Quản trị chiến dịch chiêu thị, Marketing.
+ Xem, In các báo cáo.
- Phần nâng cao.
+ Quản trị nhiều site với Magento.
+ Quản trị nhiều cửa hàng với Magento.
+ Cài thêm các ứng dụng khác cho Magento với Connect manager.
+ Phát triển thêm các module Extension Local.
+ Tạo kênh tin tức RSS, tạo sitemap để phục vụ cho quảng bá.
+ thuật tối ưu hóa website Magento - SEO.
+ K thuật bảo mật và cách phòng chống với tấn công website Magento.
+ Các hình thức thanh toán điện tử, ví thanh toán, tích hợp công cụ thanh toán vào website.

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông
Số 10 Trần Phú, Phường 7, Quận Tuy Hòa, Phú Yên
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (057)3842252 - 3842319 Fax: (057)3843202
Website: http://www.pyitc.vn -
Tiền thân của Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông là Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Phú Yên được thành lập năm 2002 theo quyết định số 1528/2002/QĐ-UB, ngày 10 tháng 6 năm 2002 của ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc sở khoa học công nghệ và môi trường. Giai đoạn 2002 – 2005, trung tâm chủ yếu tập trung vào việc xây dựng nguồn lực, tăng cường trang thiết bị, đào tạo lại nguồn nhân lực theo chương trình lập trình viên Aptech Ấn Độ tại Đà Nẵng. Giai đoạn 2006 – 2007, trung tâm chú trọng vào việc triển khai các chương trình đào tạo cho cán bộ công chức trong tỉnh. Bước đầu tham gia phát triển các phần mềm ứng dụng, các website trên địa bàn tỉnh, đăng ký và thực hiện các đề tài dự án. Ngày 01/7/2007, trung tâm công nghệ thông tin được chuyển về sở bưu chính viễn thông quản lý theo quyết định số 832/QĐ-UB, ngày 11 tháng 5 năm 2007 của ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 04/11/2008 trung tâm công nghệ thông tin đổi tên thành trung tâm công nghệ thông tin truyền thông thuộc sở thông tin và truyền thông theo quyết định số 1801/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Phú Yên. Hiện nay, trung tâm đã thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định số: 765/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Phú Yên.
Chức năng của trung tâm là tư vấn công nghệ thông tin truyền thông; thực hiện các dịch vụ và cung cấp các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, tổ chức đào tạo công nghệ thông tin truyền thông; đề xuất, thực hiện các đề tài, dự án về công nghệ thông tin truyền thông và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc sở thông tin và truyền thông.
Nhiệm vụ của trung tâm: Nghiên cứu ứng dụng Khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các cơ sở dữ liệu nội dung thông tin số.
  • » Xem thêm
    • Tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin truyền thông phục vụ yêu cầu quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông. Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thông tin địa lý, phần mềm tự do nguồn mở và các công nghệ tiến bộ khác. Quản trị, nâng cấp website Phú Yên đất nước con người. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp của tỉnh. Đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng chương trình, kế hoạch dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông của tỉnh, tham mưu sở thông tin và truyền thông triển khai các hoạt động sự nghiệp về công nghệ thông tin truyền thông.
Đồng bộ tài khoản