Digital Marketing

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông

Số 10 Trần Phú, Phường 7, Quận Tuy Hòa, Phú Yên

Giới Thiệu Khóa Học Digital Marketing

Digital Marketing là chương trình đào tạo được thiết kế nhằm giúp nhà quản lý, chủ doanh nghiệp nắm vững các công cụ và thủ thuật quảng bá thông qua các công cụ tiếp thị số, giúp tăng hiệu quả kinh doanh. Digital Marketing là cách sử dụng các phương tiện và môi trường kỹ thuật số để quảng bá về sản phẩm, dịch vụ, hình ảnh của doanh nghiệp và nó bao gồm các kênh Marketing có thể số hóa được như: Internet, Mobile, và các thiết bị số khác. Khóa học Digital Marketing Master có tính ứng dụng cao. Học viên sẽ được giao lưu, học hỏi với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tiếp thị số, Kinh doanh số,.. thông qua những case study thực tiễn. Chương trình cung cấp kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật marketing số. Giúp học việc tích hợp các công cụ marketing số thành một thể thống nhất, phục vụ công tác marketing một cách chuyên nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Các học viên biết sử dụng máy tính và internet. Các chuyên viên marketing. Các sinh viên khối ngành kinh tế, CNTT muốn làm chuyên viên digital marketing.

Thời Lượng

3 buổi

Nội Dung Khóa Học Digital Marketing


- Marketing số căn bản và quản lý rủi ro trong kỷ nguyên marketing số.
- Xây dựng kế hoạch marketing số.
- Tối ưu hóa website trên các công cụ tìm kiếm...
- Marketing trên các công cụ tìm kiếm.
- Marketing mạng xã hội.
- Email marketing và các vấn đề liên quan tới kỹ năng email.
- Marketing qua các thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng).
- Marketing lan truyền thông qua mạng xã hội truyền thông.
- Marketing liên kết.
- Tích hợp các công nghệ marketing số.
- Dữ liệu số và công cụ phân tích tức thời.
- PR số và kiểm soát rủi ro trong PR kỷ nguyên số.

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông
Số 10 Trần Phú, Phường 7, Quận Tuy Hòa, Phú Yên
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (057)3842252 - 3842319 Fax: (057)3843202
Website: http://www.pyitc.vn -
Tiền thân của Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông là Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Phú Yên được thành lập năm 2002 theo quyết định số 1528/2002/QĐ-UB, ngày 10 tháng 6 năm 2002 của ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc sở khoa học công nghệ và môi trường. Giai đoạn 2002 – 2005, trung tâm chủ yếu tập trung vào việc xây dựng nguồn lực, tăng cường trang thiết bị, đào tạo lại nguồn nhân lực theo chương trình lập trình viên Aptech Ấn Độ tại Đà Nẵng. Giai đoạn 2006 – 2007, trung tâm chú trọng vào việc triển khai các chương trình đào tạo cho cán bộ công chức trong tỉnh. Bước đầu tham gia phát triển các phần mềm ứng dụng, các website trên địa bàn tỉnh, đăng ký và thực hiện các đề tài dự án. Ngày 01/7/2007, trung tâm công nghệ thông tin được chuyển về sở bưu chính viễn thông quản lý theo quyết định số 832/QĐ-UB, ngày 11 tháng 5 năm 2007 của ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 04/11/2008 trung tâm công nghệ thông tin đổi tên thành trung tâm công nghệ thông tin truyền thông thuộc sở thông tin và truyền thông theo quyết định số 1801/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Phú Yên. Hiện nay, trung tâm đã thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định số: 765/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Phú Yên.
Chức năng của trung tâm là tư vấn công nghệ thông tin truyền thông; thực hiện các dịch vụ và cung cấp các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, tổ chức đào tạo công nghệ thông tin truyền thông; đề xuất, thực hiện các đề tài, dự án về công nghệ thông tin truyền thông và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc sở thông tin và truyền thông.
Nhiệm vụ của trung tâm: Nghiên cứu ứng dụng Khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các cơ sở dữ liệu nội dung thông tin số.
  • » Xem thêm
    • Tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin truyền thông phục vụ yêu cầu quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông. Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thông tin địa lý, phần mềm tự do nguồn mở và các công nghệ tiến bộ khác. Quản trị, nâng cấp website Phú Yên đất nước con người. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp của tỉnh. Đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng chương trình, kế hoạch dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông của tỉnh, tham mưu sở thông tin và truyền thông triển khai các hoạt động sự nghiệp về công nghệ thông tin truyền thông.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản