Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông

Số 10 Trần Phú, Phường 7, Quận Tuy Hòa, Phú Yên

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng

Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) là yếu tố vô cùng quan trọng để đạt được thành công trong kinh doanh. Mối quan hệ với khách hàng càng tốt thì bạn càng dễ dàng quản lý việc kinh doanh và tạo ra nguồn doanh thu. Vì vậy, có thể coi sử dụng công nghệ để cải tiến CRM là một giải pháp kinh doanh thông minh trong các doanh nghiệp. Đến với khóa học các bạn học viên sẽ biết cách duy trì việc chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp. Nâng cao kỹ năng giao tiếp với khách hàng. Được hướng dẫn kỹ năng, kỹ thuật chăm sóc khách hàng. Ứng dụng phần mềm khép kín trong quản trị và chăm sóc khách hàng và tổ chức dữ liệu khách hàng.

Đối Tượng Tham Gia

Học viên biết sử dụng máy tính và internet. Các chuyên viên marketing và sinh viên khối ngành kinh tế.

Thời Lượng

6 buổi

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng


- Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
+ Kỹ năng giao tiếp khách hàng.
+ Kỹ năng chăm sóc khách hàng.
+ Duy trì truyền thông với khách hàng.
+ Kỹ năng xây dựng data khách hàng.
- Ứng dụng công nghệ phần mềm trong chăm sóc khách hàng.
+ Giới thiệu các phần mềm quản trị quan hệ khách hàng.
+ Hướng dẫn cài đặt Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng - Vtiger.
+ Hướng dẫn quản trị hệ thống Vtiger.
+ Hướng dẫn quản trị, truyền thông nội bộ với Vtiger.
+ Hướng dẫn kỹ năng xây dựng data khách hàng cho Vtiger.
+ Hướng dẫn xây dựng các template email cho Vtiger.
+ Hướng dẫn cài đặt SMS getway cho Vtiger.
+ Hướng dẫn ứng dụng Vtiger cho việc chăm sóc khách hàng tự động (gửi mail, gửi tin nhắn theo lịch định trước).
+ Ứng dụng Vtiger hỗ trợ đội ngũ bán hàng.
+ Triển khai chiến dịch Marketing với sự hổ trợ của phần mềm quản lý quan hệ khách hàng.
+ Quản lý tồn kho. Các yếu tố liên quan.
+ Hổ trợ khách hàng.
+ Quản lý các dự án và các hoạt động thông qua công cụ.

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông
Số 10 Trần Phú, Phường 7, Quận Tuy Hòa, Phú Yên
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (057)3842252 - 3842319 Fax: (057)3843202
Website: http://www.pyitc.vn -
Tiền thân của Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông là Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Phú Yên được thành lập năm 2002 theo quyết định số 1528/2002/QĐ-UB, ngày 10 tháng 6 năm 2002 của ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc sở khoa học công nghệ và môi trường. Giai đoạn 2002 – 2005, trung tâm chủ yếu tập trung vào việc xây dựng nguồn lực, tăng cường trang thiết bị, đào tạo lại nguồn nhân lực theo chương trình lập trình viên Aptech Ấn Độ tại Đà Nẵng. Giai đoạn 2006 – 2007, trung tâm chú trọng vào việc triển khai các chương trình đào tạo cho cán bộ công chức trong tỉnh. Bước đầu tham gia phát triển các phần mềm ứng dụng, các website trên địa bàn tỉnh, đăng ký và thực hiện các đề tài dự án. Ngày 01/7/2007, trung tâm công nghệ thông tin được chuyển về sở bưu chính viễn thông quản lý theo quyết định số 832/QĐ-UB, ngày 11 tháng 5 năm 2007 của ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 04/11/2008 trung tâm công nghệ thông tin đổi tên thành trung tâm công nghệ thông tin truyền thông thuộc sở thông tin và truyền thông theo quyết định số 1801/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Phú Yên. Hiện nay, trung tâm đã thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định số: 765/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Phú Yên.
Chức năng của trung tâm là tư vấn công nghệ thông tin truyền thông; thực hiện các dịch vụ và cung cấp các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, tổ chức đào tạo công nghệ thông tin truyền thông; đề xuất, thực hiện các đề tài, dự án về công nghệ thông tin truyền thông và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc sở thông tin và truyền thông.
Nhiệm vụ của trung tâm: Nghiên cứu ứng dụng Khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các cơ sở dữ liệu nội dung thông tin số.
  • » Xem thêm
    • Tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin truyền thông phục vụ yêu cầu quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông. Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thông tin địa lý, phần mềm tự do nguồn mở và các công nghệ tiến bộ khác. Quản trị, nâng cấp website Phú Yên đất nước con người. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp của tỉnh. Đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng chương trình, kế hoạch dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông của tỉnh, tham mưu sở thông tin và truyền thông triển khai các hoạt động sự nghiệp về công nghệ thông tin truyền thông.
Đồng bộ tài khoản