Lập Trình Web: C#, ASP.NET, SQL Server 2008

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Trí Tuệ Việt

Phòng 2206, tầng 22,Tháp B, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Web

Mục tiêu khoá học nhằm trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về ngôn ngữ lập trình C#4.0, SQL Server2008 và ASP.NET 4.0. Qua đó khóa học cung cấp cho học viên các bài hướng dẫn thực hành để phát triển website sử dụng ASP.NET trên Visual Studio.Net 2010. Kết thúc khóa học, học viên có khả năng:
- Mô tả được các khái niệm, cú pháp nền tảng của C# 4.0: Dynamically Typed Objects, Optional and Named Parameters ,…
- Mô tả được ngôn ngữ T-SQL và xây dựng được các Store Procedure, View, Trigger, Function,… trong ứng dụng Web
- Trình bày được các bước phát triển ứng dụng thương mại điện tử với ASP.NET
- Phát triển và xây dựng được các ứng dụng WEB với ASP.Net 4.0
- Triển khai và ứng dụng được các công nghệ ADO.NET, Ajax, JQuery, LINQ, và WebService… vào trong ứng dụng Web .
- Thực hiện được bảo mật ứng dụng ASP.NET
- Xây dựng được ứng dụng ASP.NET theo mô hình 2 tier
- Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình phát triển ứng dụng với Microsoft .NET

Đối Tượng Tham Gia

Đã có kiến thức về 1 ngôn ngữ lập trình bất kỳ

Thời Lượng

4 tháng

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Web


Phần 1: Ngôn ngữ lập trình C# và .Net Framework 4.0
+ Chương 1 : Tổng Quan .Net Framework 4.0 và VisualStudio 2010
+ Chương 2: Tổng Quan Ngôn Ngữ C# 4.0
+ Chương 3: Hàm , Mảng và Tập Hợp
+ Chương 4 :Đối Tượng(Object) & Lớp(Class)
+ Chương 5: Generic,Delegate và Dynamic
+ Chương 6: Tổng Quan về Web Application
+ Chương 7:Web Server Controls
+ Chương 8: Các Đối Tượng Trong ASP.Net
+ Chương 9: Validation Controls
+ Chương 10: XML & ASP.NET Application
+ Chương 11: ADO.Net & WebForm
+ Chương 12: Ajax & ASP.NET
- Phần 2: Microsoft Sql Server 2008
+ Chương 13: LINQ to SQL & ASP.NET Kiến trúc 2 tier
+ Chương 14: Security & ASP.Net
+ Chương 15: Web Service
+ Chương 16: Public & Deploy ASP.NET Applicationu
- Phần 3: Đồ Án Tốt Nghiệp Cuối Khóa Học

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Trí Tuệ Việt
Phòng 2206, tầng 22,Tháp B, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 0435379880
Website: http://tritueviet.vn - Email: contact@tritueviet.vn
Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Trí Tuệ Việt trực thuộc Công ty Cổ phần Đào tạo và Truyền Thông Trí Tuệ Việt được thành lập theo Quyết định số 0312410509 của Sở đầu tư và Kế hoạch TP Hồ Chí Minh. Thực hiện các chương trình đào tạo và liên kết đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao khả năng đáp ứng về yêu cầu nguồn nhân lực trong xã hội. Đào tạo và liên kết cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ A, B theo chương trình của Bộ ban hành. Chủ động phối hợp với các đơn vị khác trong việc tổ chức các hội thảo khoa học về chuyên ngành Tin học và Truyền thông. Phối hợp với các giảng viên các trường đại học: Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Bách khoa, Đại học quốc gia và các đơn vị kinh tế, các công ty tin học uy tín thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ thông tin và triển khai ứng dụng vào lĩnh vực đào tạo và quản lý kinh tế. Sản xuất phần mềm tin học ứng dụng. Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ: thông tin, tư vấn trong lĩnh vực tin học.
Đồng bộ tài khoản