Linux System Administration I

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Linux System Administration I

Khóa học cung cấp những kỹ năng cần thiết để cài đặt và hỗ trợ một hoặc nhiều mục phân bố của hệ điều hành Linux. Khóa học này cung cấp kiến thức căn bản, nhưng quan trọng, trong các lĩnh vực sau: Phần cứng & Kiến trúc hệ thống, Cài đặt & Quản lý Linux, các Lệnh của GNU & UNIX, Hệ thống Tập tin & các Chuẩn theo cấp, Khởi động và Quản lý tiến trình, Quyền truy cập, TCP/IP, DFS, Cấu hình thiết bị, Quản lý dịch vụ Mạng (NTP, Apache, DNS, Samba, OpenSSH, Sendmail), xử lý sự cố, sao lưu-phục hồi, những người muốn nâng cao kiến thức và sự hiểu biết của họ về các khái niệm và kỹ năng quản trị, vận hành Linux.

Đối Tượng Tham Gia

- Kỹ thuật viên máy tính, mạng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và xử lý sự cố hệ thống máy chủ và máy trạm Linux.
- Các đối tượng muốn làm quen, sử dụng và cấu hình máy trạm làm việc Linux.
- Các chuyên viên Linux muốn hệ thống hóa kiến thức và thi lấy chứng chỉ LPI – Level 1.

Thời Lượng

10 ngày

Nội Dung Khóa Học Linux System Administration I


- Học phần I – 5 ngày
+ Module 1: Introduction
+ Module 2: Linux Overview
+ Module 3: Installing a Linux System
+ Module 4: Hardware
+ Module 5: Linux Usage
+ Module 6: Getting Help
+ Module 7: Linux Text Editors
+ Module 8: File System
+ Module 9: Files & Directories
+ Module 10: The X Window System
+ Module 11: Package Management
+ Module 12: Managing Shared Libraries
+ Module 13 Text Processing
+ Module 14: Processes
- Học phần II – 5 ngày
+ Module 1: System Start-up and Shutdown
+ Module 2: Managing Users
+ Module 3: User Environments
+ Module 4: Documentation
+ Module 5:The Linux Shell and Bash Scripting
+ Module 6: Process Scheduling
+ Module 7:Printing
+ Module 8: The Linux Kernel
+ Module 9: Basic Networking
+ Module 10: Networking Services
+ Module 11: DNS
+ Module 12:Distributed file systems
+ Module 13: Network Security and Performance Tuning
+ Module 14: Recovery Planning

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản