Luyện Thi TOEFL iBT

Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Tin Học Sydney

160 Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa TOEFL iBT

TOEFL iBT (internet-Based Test) là chương trình tiếng Anh học thuật và luyện thi được thiết kế nhằm phát triển ngôn ngữ tiếng Anh và các kỹ năng giao tiếp cần thiết để người học có thể học tập và làm việc hiệu quả trong môi trường đào tạo phương tây. Phương pháp tiếp cận học tập qua thực hiện các hoạt động giao tiếp và lấy người học làm trung tâm được lựa chọn cho việc thiết kế và triển khai khóa học với với trọng tâm là thúc đẩy khả năng tiếp thu và tính tự chủ của người học. Đến với khóa học này các học viên sẽ:
- Phát triển khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ viết và nói của người học trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, trong các tình huống giao tiếp mang tính học thuật với bối cảnh ở một trường đại học phương tây.
- Trang bị cho người học kiến thức và các kỹ thuật làm bài trong kỳ thi TOEFL iBT.
- Xây dựng sự tự tin của người học khi làm bài thi TOEFL iBT.

Đối Tượng Tham Gia

- Những sinh viên có dự định tham gia các khóa đào tạo cử nhân, sau đại học hoặc đào tạo không cấp bằng ở các trường cao đẳng hoặc đại học nói tiếng Anh.
- Những học sinh có ý định tham gia kỳ thi TOEFL iBT.

Thời Lượng

Thời gian học gồm 180 giờ học lên lớp.

Nội Dung Khóa TOEFL iBT


- TOEFL iBT 1,2: trang bị kiến thức và hình thành các kỹ năng làm bài.
- TOEFL iBT 3,4,5: củng cố kiến thức phát triển kỹ năng và chiến thuật làm bài thi.
- TOEFL iBT 6: áp dụng kỹ năng vào các bài thực hành.

Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Tin Học Sydney
160 Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Tin Học Sydney
Điện thoại: 0433523551
Website: http://www.sydney.edu.vn - Email: sydneyhadong3@vnn.vn
Trung tâm ngoại ngữ và tin học Sydney được thành lập theo quyết định số 1168/QĐ-TCCB ngày 28 tháng 6 năm 2001 của giám đốc sở giáo dục và đào tạo Hà Tây. Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ là mở các lớp, các khóa đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học ở mọi cấp độ cho các đối tượng có nhu cầu: học sinh, sinh viên, và CBCNV theo hướng dẫn quy định của nhà nước và cơ quan có thẩm quyền. Tổ chức các hình thức tập huấn, trao đổi về nội dung, phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy và học tập tin học ngoại ngữ. Quan hệ và hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, trung tâm ngoại ngữ tin học, câu lạc bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan tới hoạt động của trung tâm để trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ sự hợp tác, sự giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ của trung tâm có hiệu quả. Quá trình hình thành và phát triển liên tục 13 năm qua, ngày nay trung tâm ngoại ngữ và tin học Sydney ngày càng khẳng định và vững bước trên con đường phát triển, góp phần cải thiện, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ và công nghệ thông tin cho học viên. Cho đến nay, trung tâm ngoại ngữ và tin học Sydney được mọi người biết đến và đánh giá là Trung tâm có bề dày kinh nghiệm nhất vì đã trải qua nhiều năm tháng rèn luyện, trung tâm có chất lượng nhất, lớn nhất và cũng là duy nhất trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ và công nghệ thông tin tại Hà Nội.
Đồng bộ tài khoản