Lý Luận Chính Trị

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM

736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Lý Luận Chính Trị

Chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh một vấn đề trung tâm đó là vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước. môn Lý luận chính trị trong chương trình đào tạo hệ Đại học của trường tích cực trong việc gắn học tập lý luận ở trên lớp và học tập thực tế ở các Bảo tàng, Địa chỉ đỏ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi học kỳ Khoa đã tổ chức cho hàng ngàn sinh viên của Trường đi tham quan học tập thực tế tại các Bào tàng trong thành phố như: Bảo tàng Hồ Chí Minh- Bến cảng nhà rồng, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh và Địa đạo Củ Chi

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên nghiên cứu chuyên ngành Lý luận chính trị.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Lý Luận Chính Trị


Nghiên cứu về các môn học:
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin
- Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng Việt Nam
- Công tác tư tưởng
- Xây dựng bản lĩnh chính trị.

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM
736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0838553675
Website: http://www.hungvuong.edu.vn - Email: dhv@hungvuong.edu.vn
Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo của Đảng và Nhà nước theo Nghị Quyết Trung ương Đảng lần thứ tư khóa VII, ngày 14/01/1993, một số trí thức do cố Giáo sư, Thạc sĩ y khoa Ngô Gia Hy đứng đầu đã dự định thành lập một trường Đại học Tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 09/1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó đã ký Quyết định số 240/TTg ban hành Quy chế đại học Tư thục. Tuy nhiên, qua xem xét, thăm dò, điều tra dư luận xã hội, nhận thấy việc mở Trường “Tư thục” ở nước ta còn quá mới mẻ, nên ngày 2/1/1994 Bộ GD&ĐT lại ban hành quy chế tạm thời số 196/TCCB về trường Đại học Dân lập do GS. Trần Hồng Quân (lúc đó là Bộ trưởng) ký. Do có sự điều chỉnh đó nên một số trí thức đã đề nghị thành lập Hội đồng sáng lập (HĐSL) trường Đại học Dân lập Hùng Vương và đã được Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận số 2395/QĐ-TCCB ngày 03/11/1993.
Đồng bộ tài khoản