Microsoft Excel 2010 Advanced

Trung Tâm Đào Tạo New Horizons

23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft Excel 2010 Advanced

Trong khóa học này, học viên sẽ sử dụng các đặc tính cao cấp của Microsoft® Office Excel® 2010 để đạt được hiệu quả như là người dùng Excel chuyên nghiệp. Khóa học xây dựng dựa vào các kỹ năng và kiến thức Microsoft® Office Excel® 2010 nền tảng mà học viên đã có và hỗ trợ tạo workbook và worksheet cao cấp sâu hơn, chuyên nghiệp hơn trong công việc. Trong khóa học này, học viên sẽ học cách tự động hóa một vài các tác vụ Exccel, áp dụng kỹ thuật phân tích cao cấp để thiết lập dữ liệu phức tạp hơn, khắc phục lỗi, hợp tác trên bảng tính, và chia sẻ dữ liệu Excel với các ứng dụng khác.

Đối Tượng Tham Gia

- Dành cho những ai mong muốn đạt được kỹ năng thiết lập cần thiết dùng để tính toán dữ liệu sử dụng các chức năng và công thức, sắp xếp và lọc dữ liệu, sử dụng PivotTables và PivotCharts để phân tích dữ liệu, và tùy chỉnh workbook
- Khóa học được thiết kế nhằm vào học viên mong muốn đạt được các kỹ năng cần thiết để tạo macro, hợp tác với người khác, kiểm tra và phân tích dữ liệu bảng, hợp tác nhiều nguồn dữ liệu, nhập và xuất dữ liệu.
- Khóa học này được thiết kế nhằm vào các chuyên gia Microsoft Excel cao cấp làm việc hoặc quan tâm lĩnh vực tài chính, thống kê, phân tích dự án, và phân tích thị trường bao gồm lĩnh vực kinh tế vi mô và vĩ mô.

Thời Lượng

15 giờ

Nội Dung Khóa Học Microsoft Excel 2010 Advanced


- Bài 1: Tạo công thức cao cấp
+ Sắp xếp tên vùng
+ Dùng các hàm chuyên dụng
+ Ôn tập các hàm: Left, Right, Mind, Find, If, And, Or, Day, Month, Year, Mod, Int, Round
- Bài 2: Phân tích dữ liệu bằng chức năng Logical và Lookup
+ Các câu hỏi tương tác và thử viết các công thức
+ Dùng các chức năng Logical và Lookup để tìm các câu trả lời cho các câu hỏi
+ Ôn tập các hàm: Vlookup, Hlookup
- Bài 3: Tổ chức dữ liệu Worksheet bằng các bảng
+ Tạo và chỉnh sửa các bảng
+ Sắp xếp và lọc dự liệu
+ Dùng chức năng Summary và Database để tính toán dữ liệu.
- Bài 4: Hình dung dữ liệu bằng các biểu đồ
+ Tạo các biểu đồ
+ Chỉnh sửa và định dạng các biểu đồ
+ Tạo Trendline
+ Tạo các biểu đồ cao cấp
- Bài 5: Phân tích dữ liệu bằng PivotTables, Slicers và PivotCharts
+ Tạo PivotTable
+ Lọc dữ liệu dùng Slicers
+ Phân tích dữ liệu dùng PivotCharts
- Bài 6: Sắp xếp hợp lý hóa luồng công việc
+ Cập nhật các đặc tính Workbook
+ Áp dụng định dạng có điều kiện
+ Thêm tiêu chuẩn đánh giá dữ liệu
- Bài 7: Cộng tác với nhiều người khác (trong việc xử lý chung tập tin)
+ Bảo vệ các tập tin
+ Bảo vệ trang bảng tính trong tập tin
+ Bảo vệ tập tin bảng tính (Workbook)
- Bài 8: Phân tích dữ liệu
+ Tạo Trendline
+ Tạo Sparline
+ Tạp Scenario
+ Thực hiện phân tích What-If
+ Thực hiện phân tích thống kê bằng Analysis ToolPak
- Bài 9: Làm việc với nhiều workbook
+ Tạo Workspace
+ Hợp nhất dữ liệu
+ Liên kết các ô trong các workbook khác
+ Chỉnh sửa các liên kết
- Bài 10: Xử lý dữ liệu dùng chức năng Statistical và Lookup.
+ Khai thác dữ liệu dùng hàm Lookup và Refernece
+ Ôn tập các hàm Vlookup, Hlookup, Index, Match
- Bài 11: Kiểm tra dữ liệu dùng các hàm Math
+ Phân tích dữ liệu bán hàng dùng các hàm Math
+ Tính toán vốn hoàn lại dùng các hàm Math
+ Tập hợp dữ liệu GDP dùng các hàm Math
- Bài 12: Xử lý dữ liệu dùng hàm Text và Information
+ Xử lý dữ liệu dùng các hàm Text
+ Đánh giá dữ liệu dùng hàm Information
- Bài 13: Làm việc với Template và biểu đồ
+ Tạo các template cao cấp
+ Tạp các biểu đồ cao cấp

Trung Tâm Đào Tạo New Horizons
23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung tâm Đào Tạo New Horizons
Điện thoại: (848)3842 2676
Website: www.newhorizonsvietnam.vn -
Từ năm 1982, trung tâm đào tạo New Horizons đã phát triển thành tập đoàn đào tạo CNTT lớn nhất Thế giới có trụ sở chính đặt tại Pensylvania và California, USA. Luôn dẫn đầu trong suốt 30 năm qua về đào tạo CNTT, trung tâm tổ chức ngày càng nhiều khóa học đào tạo cho cá nhân và doanh nghiệp trên khắp nơi trên thế giới với phương thức đào tạo và thời gian linh hoạt. Bằng cấp có giá trị Quốc tế. Là đối tác đào tạo chính thức của Microsoft, Cisco, CompTIA, VMWare. Doanh số đào tạo các khóa Microsoft dẫn đầu, chiếm 40% doanh số từ đào tạo của Microsoft. New Horizons là đối tác chính thức của các hãng công nghệ dẫn đầu. Điều này đảm bảo cho học viên được tiếp cận với sản phẩm, kiến thức công nghệ mới với trang thiết bị dạy và học chất lượng tốt nhất. Các con số ấn tượng: Có hơn 300 trung tâm trên 70 quốc gia, đào tạo chính thức cho hơn 50% doanh nghiệp đứng đầu thế giới (theo tạp chí Fortune), 4:1: Tỷ lệ lợi ích trên chi phí của học viên và 2.400 giảng viên nhiệt tình có trình độ chuyên môn cao.
Đồng bộ tài khoản