Ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC

20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy

Chương trình đào tạo ngành cơ khí chế tạo được đưa vào giảng dạy nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật lành nghề trực tiếp trong sản xuất và dịch vụ, có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hiện công việc vận hành các loại máy công cụ cơ bản như tiện, phay, bào mài và gia công các loại chi tiết máy, có khả năng vận hành máy tiện và phay tích hợp điều khiển lập trình, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển, có thể thực hiện được nhiệm vụ của một kỹ thuật viên trung cấp. Vận hành được các thiết bị cơ khí, chế tạo chi tiết máy, làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và đạt điểm đầu vào của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh .
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Toán ứng dụng.
+ Vật lý đại cương.
+ Hóa học đại cương.
+ Nhập môn tin học.
+ Anh văn.
+ Anh văn chuyên ngành.
+ Tin học ứng dụng ngành cơ khí.
+ Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm.
+ Kinh tế học đại cương.
+ Tiếng Việt thực hành.
+ Pháp luật đại cương.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
+ Hình họa – Vẽ kỹ thuật.
+ Cơ học ứng dụng.
+ Nguyên lý – Chi tiết máy.
+ Kỹ thuật điện.
+ Kỹ thuật điện tử.
+ Dung sai – Kỹ thuật đo.
+ Vật liệu học.
+ Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng.
+ An toàn và môi trường công nghiệp.
+ AutoCAD (2D).
+ Vẽ kỹ thuật.
+ CAD/CAM.
+ Công nghệ chế tạo máy.
+ Trang bị điện.
+ Truyền động thủy lực và khí nén công nghiệp.
+ Máy cắt kim loại.
+ Công nghệ kim loại.
+ Công nghệ chế tạo máy .
+ Đồ án công nghệ chế tạo máy.
+ Kỹ thuật máy nâng chuyển.
+ PLC.
+ CNC.

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC
20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (848)37313631
Website: http://hitu.edu.vn - Email: phongdaotao.ces@gmail.com
Giai đoạn 1 từ 20/10/1976 đến 30/07/1991: Giai đoạn này trường mang tên trường kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc bộ công nghiệp nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc bộ công nghiệp nhẹ.
Giai đoạn 2 từ 30/07/1991 đến 27/12/2000: Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và công nhân kỹ thuật. Đào tạo bậc cao đẳng chính quy (liên kết).
Giai đoạn 3 từ 27/12/2000 đến 20/01/2009: Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo trình độ cao đẳng, chính quy và tại chức, đào tạo trung cấp nghề, đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, công nghệ dệt, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.
Giai đoạn 4 từ 20/01/2009 đến nay: Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc bộ công thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng bộ tài khoản