Ngành Công Nghệ Dệt

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC

20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Dệt

Chương trình đào tạo công nghệ dệt được biên soạn theo quy trình học của nhà trường. Chương trình đào tạo cho sinh viên được trang bị kiến thức về cấu tạo, tính chất của các nguyên liệu tạo ra vải. Biết sơ lược về quy trình công nghệ kéo sợi, công nghệ nhuộm hoàn tất. Biết cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị trong dây chuyền sản xuất vải dệt thoi và dệt kim, biết phương pháp và quy trình công nghệ gia công bán sản phẩm và sản phẩm trên dây chuyền sản xuất vải dệt thoi và dệt kim. chương trình học cũng giúp các em có kỹ năng về tổ chức, lập kế hoạch sản xuất trong các nhà máy dệt và kỹ năng thực hành nghề tốt.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và đạt điểm đầu vào của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Dệt


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Toán ứng dụng (toán cao cấp 1).
+ Vật lý đại cương 1.
+ Hóa đại cương.
+ Nhập môn tin học.
+ Anh văn.
+ Xác suất thống kê.
+ Kinh tế học đại cương.
+ Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
+ Cơ học ứng dụng.
+ Kỹ thuật điện.
+ Vẽ kỹ thuật.
+ Nguyên lý - chi tiết máy.
+ Định mức kinh tế kỹ thuật và tổ chức sản xuất.
+ An toàn và môi trường công nghiệp.
+ Thông gió điều không.
+ Anh văn chuyên ngành.
+ Đại cương công nghệ kéo sợi dệt vải.
+ Vật liệu dệt.
+ Thí nghiệm vật liệu dệt.
+ Công nghệ và thiết bị chuẩn bị.
+ Công nghệ và thiết bị dệt.
+ Thiết kế vải căn bản.
+ Nguyên lý dệt không thoi .
+ Quản lý chất lượng trong ngành dệt.

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC
20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (848)37313631
Website: http://hitu.edu.vn - Email: phongdaotao.ces@gmail.com
Giai đoạn 1 từ 20/10/1976 đến 30/07/1991: Giai đoạn này trường mang tên trường kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc bộ công nghiệp nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc bộ công nghiệp nhẹ.
Giai đoạn 2 từ 30/07/1991 đến 27/12/2000: Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và công nhân kỹ thuật. Đào tạo bậc cao đẳng chính quy (liên kết).
Giai đoạn 3 từ 27/12/2000 đến 20/01/2009: Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo trình độ cao đẳng, chính quy và tại chức, đào tạo trung cấp nghề, đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, công nghệ dệt, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.
Giai đoạn 4 từ 20/01/2009 đến nay: Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc bộ công thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng bộ tài khoản