Ngành Công Nghệ Giấy Và Bột Giấy

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC

20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Giấy Và Bột Giấy

Chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng chuyên nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật bột giấy và giấy, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Sau khi kết thúc chương trình học các bạn sẽ có những kỹ năng sử dụng được các dụng cụ, thiết bị, thao tác được các thí nghiệm cơ bản về hóa học đại cương, kỹ thuật nhiệt điện, công nghệ sản xuất bột giấy và giấy. Tiến hành được một số phân tích tính chất cơ bản của giấy và bột giấy. Thực hiện được một số tính toán cơ bản trong công nghệ sản xuất giấy và bột giấy. Tham gia vận hành dây chuyền công nghệ.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và đạt điểm đầu vào của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Giấy Và Bột Giấy


- Kiến thức giáo dục đại cương.
+ Những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mac – Lenin.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
+ Toán ứng dụng.
+ Vật lý đại cương.
+ Hóa đại cương.
+ Nhập môn tin học.
+ Pháp luật đại cương.
+ Tiếng Việt thực hành.
+ Kinh tế học đại cương.
+ Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm.
+ Kỹ thuật phòng thí nghiệm.
+ An toàn và môi trường công nghiệp.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
+ Hóa học xenlulo.
+ Kỹ thuật điện.
+ Hóa vô cơ.
+ Hóa phân tích.
+ Hóa hữu cơ.
+ Quá trình và thiết bị hóa học.
+ Vật liệu giấy.
+ Định mức kỹ thuật.
+ Anh văn chuyên ngành.
+ Đại cương công nghệ giấy.
+ Công nghệ sản xuất bột giấy.
+ Công nghệ sản xuất bột giấy.
+ Thiết bị giấy.
+ Thiết bị giấy.
+ Công nghệ sản xuất giấy.
+ Kiểm tra tính chất bột giấy.

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC
20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (848)37313631
Website: http://hitu.edu.vn - Email: phongdaotao.ces@gmail.com
Giai đoạn 1 từ 20/10/1976 đến 30/07/1991: Giai đoạn này trường mang tên trường kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc bộ công nghiệp nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc bộ công nghiệp nhẹ.
Giai đoạn 2 từ 30/07/1991 đến 27/12/2000: Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và công nhân kỹ thuật. Đào tạo bậc cao đẳng chính quy (liên kết).
Giai đoạn 3 từ 27/12/2000 đến 20/01/2009: Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo trình độ cao đẳng, chính quy và tại chức, đào tạo trung cấp nghề, đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, công nghệ dệt, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.
Giai đoạn 4 từ 20/01/2009 đến nay: Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc bộ công thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng bộ tài khoản