Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC

20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí

Công nghệ cơ khí luôn là một trong những ngành then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên toàn thế giới. Ngày nay, tất cả các máy móc vận hành trong các dây chuyền sản xuất, hoạt động ở mọi nơi (trên và dưới mặt đất, trên mặt biển, dưới đáy biển, trên trời, ngoài vũ trụ) đều có sự đóng góp lớn của các nhà khoa học, các tổng công trình sư, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật , công nhân cơ khí. Với chương trình đào tạo này sẽ giúp các bạn sinh viên biết được ngành kỹ thuật cơ khí ứng dụng nhiều vào đời sống, biết được những kiến thức cơ bản của ngành cơ khí. Sau khi tốt nghiệp người học có thể trở thành kỹ thuật viên công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có khả năng thực hiện được nhiệm vụ như vận hành được các thiết bị cơ khí, thiết kế chế tạo chi tiết máy ở mức độ đơn giản, đảm nhiệm được các chế độ bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị cơ khí, có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế tạo, sửa chữa thuộc lĩnh vực cơ khí.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và đạt điểm đầu vào của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Toán ứng dụng.
+ Vật lý đại cương.
+ Hóa học đại cương.
+ Nhập môn tin học.
+ Anh văn.
+ Toán ứng dụng 2 (Toán cao cấp 2).
+ Tin học ứng dụng ngành cơ khí.
+ Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm.
+ Kinh tế học đại cương.
+ Tiếng Việt thực hành.
+ Pháp luật đại cương.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
+ Hình họa – Vẽ kỹ thuật.
+ Cơ học ứng dụng.
+ Nguyên lý – Chi tiết máy.
+ Kỹ thuật điện.
+ Kỹ thuật điện tử.
+ Dung sai – Kỹ thuật đo.
+ Vật liệu học.
+ Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng.
+ An toàn và môi trường công nghiệp.
+ AutoCAD (2D).
+ Lập trình PLC.
+ Đồ án nguyên lý - chi tiết máy.
+ Công nghệ chế tạo máy.
+ Trang bị điện.
+ Truyền động thủy lực và khí nén công nghiệp.
+ Hệ thống tự động hóa trong sản xuất.
+ Công nghệ sửa chữa.
+ CNC.
+ CAD/CAM.
+ Vẽ kỹ thuật.
+ Máy cắt kim loại.

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC
20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (848)37313631
Website: http://hitu.edu.vn - Email: phongdaotao.ces@gmail.com
Giai đoạn 1 từ 20/10/1976 đến 30/07/1991: Giai đoạn này trường mang tên trường kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc bộ công nghiệp nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc bộ công nghiệp nhẹ.
Giai đoạn 2 từ 30/07/1991 đến 27/12/2000: Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và công nhân kỹ thuật. Đào tạo bậc cao đẳng chính quy (liên kết).
Giai đoạn 3 từ 27/12/2000 đến 20/01/2009: Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo trình độ cao đẳng, chính quy và tại chức, đào tạo trung cấp nghề, đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, công nghệ dệt, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.
Giai đoạn 4 từ 20/01/2009 đến nay: Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc bộ công thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng bộ tài khoản