Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định - CDXDND

Quốc lộ 10, Phường Lộc Vượng, Nam Định

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình XD

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp): có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức khoẻ, có kỹ năng nghề nghiệp của kỹ thuật viên bậc Cao đẳng; có khả năng tìm được việc làm trong cơ chế thị trường theo xu hướng hội nhập, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương đương

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình XD


- Lý luận chính trị
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghiã Mác-LêNin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối CM của ĐCSVN
- Khoa học xã hội và nhân văn
+ Pháp luật (đại cương, xây dựng)
+ Ngoại ngữ
+ Ngoại ngữ 1
+ Ngoại ngữ 2
- Toán, tin học, khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường
+ Toán ứng dụng
+ Vật lý đại cương 1
+ Hoá học đại cương 1
+ Tin học cơ sở
+ Tin học nâng cao
+ Môi trường và bảo hộ lao động
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng -AN
- Kiến thức cơ sở
+ Cơ học lý thuyết
+ Sức bền vật liệu
+ Cơ học kết cấu
+ Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật
+ Vật liệu xây dựng
+ Cơ học đất và thí nghiệm
+ Trắc địa
+ Quản lý xây dựng
+ Kỹ thuật điện công trình
+ Máy xây dựng
- Kiến thức ngành
+ Cấu tạo kiến trúc
+ Thiết kế và quy hoạch
+ Đồ án kiến trúc
+ Kết cấu gạch đá và gỗ
+ Kết cấu thép
+ Kết cấu BTCT
+ Đồ án kết cấu BTCT
+ Cấp thoát nước
+ Nền móng
+ Đồ án nền móng
+ Dự toán xây dựng
+ Kỹ thuật thi công
+ Đồ án kỹ thuật thi công
+ Tổ chức thi công
+ Đồ án tổ chức thi công
- Thực tập nghề nghiệp
+ Thực tập trắc địa
+ Thực tập vật liệu xây dựng
+ Thực tập kiểm định kết cấu CT
+ Thực tập tay nghề CN (Nề: 4T, Mộc:1T, CT: 1T )
+ Thực tập kiến trúc
+ Thực tập kết cấu
+ Thực tập dự toán
+ Thực tập kế hoạch tiến độ thi công (KHTĐTC)
- Thực tập tốt nghiệp
+ Thực tập kỹ thuật viên XD
- Thi tốt nghiệp:
+ Các học phần Khoa học Mác-Lênin
+ Khối kiến thức GD chuyên nghiệp

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định - CDXDND
Quốc lộ 10, Phường Lộc Vượng, Nam Định
Người liên hệ: Cao đẳng Xây dựng Nam Định
Điện thoại: 03503682841
Website: http://www.cdxdnd.edu.vn - Email: truong@cdxdnd.edu.vn
Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định - Bộ Xây dựng, được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Xây dựng số 2 và Trường Đào tạo nghề Xây dựng và Thủ công Mỹ Nghệ, đã có bề dày truyền thống trên 50 năm phát triển & trưởng thành. Trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trường được thành lập và hoạt động, nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển Kinh tế Xã hội, góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản