Ngành Quản Lý Xây Dựng - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định - CDXDND

Quốc lộ 10, Phường Lộc Vượng, Nam Định

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Lý Xây Dựng

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế xây dựng) bao gồm khối kiến thức về kỹ thuật xây dựng ở mức chuyên sâu hợp lý; kiến thức về kinh tế và quản lý xây dựng chuyên sâu, nhằm đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ Cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng, có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách và có sức khỏe, khả năng làm việc tập thể và năng lực chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương đương

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Lý Xây Dựng


- Lý luận chính trị
+ Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin
+ Tư tưởng HCM
+ Đường lối CM của Đảng CSVN
- Khoa học xã hội và nhân văn
+ Giáo dục pháp luật
+ Ngoại ngữ
+ Ngoại ngữ 1
+ Ngoại ngữ 2
- Toán, tin học, Khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường
+ Toán ứng dụng
+ Vật lý đại cương 1
+ Hóa học đại cương 1
+ Tin học cơ sở
+ Soạn thảo văn bản
+ Môi trường và bảo hộ LĐ
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng – an ninh
- Kiến thức cơ sở ngành
+ Cơ học lý thuyết
+ Sức bền vật liêu
+ Cơ học kết cấu
+ Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật
+ Vật liệu xây dựng
+ Cơ học đất
- Kiến thức ngành kỹ thuật XD
+ Cấu tạo kiến trúc
+ Thiết kế quy hoạch
+ Kết cấu thép
+ Kết cấu BTCT
+ Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
+ Máy xây dựng
+ Kỹ thuật điện
+ Nền móng
+ Bài tập lớn
+ Kỹ thuật thi công
+ Đồ án kỹ thuật thi công
+ Tổ chức thi công
+ Đồ án tổ chức thi công
+ Cấp thoát nước
- Kiến thức ngành kinh tế XD
+ Toán kinh tế
+ Kinh tế học
+ Kinh tế xây dựng
+ Đồ án kinh tế xây dựng
+ Quản trị học
+ Lập định mức xây dựng
+ Dự toán
+ Lập và phân tích dự án đầu tư
+ Đồ án lập và phân tích dự án đầu tư
+ Quản lý dự án
+ Thống kê doanh nghiệp
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Nguyên lý kế toán
+ Phân tích hoạt động kinh tế DN
+ Marketing xây dựng
+ Kinh tế đầu tư
- Thực tập nghề nghiệp
- Thực tập tốt nghiệp (tuần)
- Thi tốt nghiệp

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định - CDXDND
Quốc lộ 10, Phường Lộc Vượng, Nam Định
Người liên hệ: Cao đẳng Xây dựng Nam Định
Điện thoại: 03503682841
Website: http://www.cdxdnd.edu.vn - Email: truong@cdxdnd.edu.vn
Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định - Bộ Xây dựng, được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Xây dựng số 2 và Trường Đào tạo nghề Xây dựng và Thủ công Mỹ Nghệ, đã có bề dày truyền thống trên 50 năm phát triển & trưởng thành. Trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trường được thành lập và hoạt động, nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển Kinh tế Xã hội, góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản