Ngành Kế Toán - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định - CDXDND

Quốc lộ 10, Phường Lộc Vượng, Nam Định

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Đào tạo kế toán viên có trình độ cao đẳng, có đạo đức, sức khỏe và trình độ nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cụ thể là:
- Về phẩm chất chính trị: Có đạo đức tư cách, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp. Có hiểu biết cơ bản về đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Có ý thức tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật, trung thành với lợi ích của dân tộc.
- Về chuyên môn: Nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề cơ bản về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Có khả năng làm việc nhóm và tổ chức công tác kế toán đơn giản.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Lý luận chính trị
- Khoa học xã hội và nhân văn
- Ngoại ngữ
- Toán, tin học, khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng-AN
- Kiến thức cơ sở
+ Kinh tế vi mô
+ Kinh tế vĩ mô
+ Pháp luật kinh tế
+ Nguyên lý kế toán
+ Nguyên lý thống kê
+ Quản trị học
+ Tài chính - Tiền tệ
+ Marketing
+ Kinh tế quốc tế
- Kiến thức chung của ngành
+ Quản trị doanh nghiệp
+ Tin học kế toán
+ Kế toán quản trị chi phí
+ Kiểm toán căn bản
+ Thuế nhà nước
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Thống kê doanh nghiệp
- Kiến thức chuyên sâu của ngành
+ Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
+ Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
+ Phân tích HĐ kinh tế
+ TC công tác hạch toán kế toán
+ Kế toán trên máy vi tính
+ Kiến thức bổ trợ ngành
+ Kế toán hành chính sự nghiệp
+ Kế toán ngân hàng
+ Thanh toán quốc tế
+ Thị trường chứng khoán
+ Đọc bản vẽ kỹ thuật xây dựng
+ Kinh tế xây dựng
+ Dự toán xây dựng
- Thực tập nghề nghiệp
- Thực tập tốt nghiệp
- Thi tốt nghiệp

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định - CDXDND
Quốc lộ 10, Phường Lộc Vượng, Nam Định
Người liên hệ: Cao đẳng Xây dựng Nam Định
Điện thoại: 03503682841
Website: http://www.cdxdnd.edu.vn - Email: truong@cdxdnd.edu.vn
Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định - Bộ Xây dựng, được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Xây dựng số 2 và Trường Đào tạo nghề Xây dựng và Thủ công Mỹ Nghệ, đã có bề dày truyền thống trên 50 năm phát triển & trưởng thành. Trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trường được thành lập và hoạt động, nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển Kinh tế Xã hội, góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản