Ngành Kỹ Thuật Hạ Tầng Đô Thị - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định - CDXDND

Quốc lộ 10, Phường Lộc Vượng, Nam Định

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Hạ Tầng Đô Thị

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị: có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức khoẻ, có khả năng làm việc theo chuyên môn của một kỹ thuật viên Cao đẳng; có khả năng tìm kiếm việc làm, đáp ứng được các yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Hạ Tầng Đô Thị


- Lý luận Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-LêNin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt nam
- Khoa học xã hội
+ Pháp luật đại cương, pháp luật XD
- Ngoại ngữ
+ Tiếng Anh 1
+ Tiếng Anh 2
- Toán-tin học-khoa học tự nhiên-môi trường
+ Toán ứng dụng
+ Vật lý đại cương
+ Hoá học đại cương
+ Tin học đại cương
+ Tin học nâng cao
+ Quản lý môi trường đô thị và bảo hộ Lao động
- Giáo dục Thể chất
- Giáo dục Quốc phòng-an ninh
- Kiến thức cơ sở ngành
+ Cơ học lý thuyết
+ Sức bền vật liệu
+ Cơ học kết cấu
+ Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật
+ Vật liệu xây dựng
+ Trắc địa
+ Địa chất công trình, địa chất thủy văn
+ Cơ học đất và nền móng
+ Kỹ thuật điện công trình
+ Máy xây dựng
+ Học phần tự chọn (chọn đủ 2 ĐVHT trong số các HP sau):
+ Thuỷ lực (chọn từ năm 2012)
+ Máy thuỷ lực
- Kién thức ngành
+ Nguyên lý quy hoạch đô thị
+ Kết cấu Bê tông cốt thép
+ Đồ án KCBTCT
+ Kết cấu thép
+ Tổ chức giao thông công cộng
+ Thiết kế đường đô thị, cầu đô thị
+ Đồ án TK đường đô thị
+ Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng
+ Cấp thoát nước đô thị
+ Đồ án thoát nước đô thị
+ Mạng điện đô thị
+ Công trình đô thị và công trình ngầm
+ Đồ án CT đô thị và công trình ngần
+ Kinh tế xây dựng
+ Kỹ thuật thi công công trình đô thị
+ Tổ chức thi công công trình đô thị
+ Đồ án Kỹ thuật thi công CT đô thị
+ Đồ án tổ chức thi công CT đô thị
+ Dự toán Xây dựng
+ Học phần tự chọn (chọn 3 ĐVHT trong số các HP sau):
+ Xử lý nước cấp, nước thải (chọn từ năm 2012)
+ Thủy văn
+ Chiếu sáng đô thị
- Thực tập
+ Thực tập trắc địa
+ Thực tập VLXD
+ Thực tập tay nghề công nhân
+ Thực tập Kết cấu
+ Thực tập Cấp thoát nước đô thị
+ Thực tập Thiết kế đường đô thi
+ Thực tập tốt nghiệp (kỹ thuật viên XD)
- Thi tốt nghiệp:

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định - CDXDND
Quốc lộ 10, Phường Lộc Vượng, Nam Định
Người liên hệ: Cao đẳng Xây dựng Nam Định
Điện thoại: 03503682841
Website: http://www.cdxdnd.edu.vn - Email: truong@cdxdnd.edu.vn
Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định - Bộ Xây dựng, được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Xây dựng số 2 và Trường Đào tạo nghề Xây dựng và Thủ công Mỹ Nghệ, đã có bề dày truyền thống trên 50 năm phát triển & trưởng thành. Trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trường được thành lập và hoạt động, nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển Kinh tế Xã hội, góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản