Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Điện Tử

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC

20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Điện Tử

Chương trình đào tạo chuyên nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật điện tử được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng chuyên nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật điện điện tử cơ bản, có khả năng áp dụng các kỹ năng chuyên sâu để đảm đương các công việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện điện tử.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và đạt điểm đầu vào của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Điện Tử


- Kiến thức giáo dục đại cương.
+ Những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh 3.
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Toán cao cấp.
+ Vật lý đại cương.
+ Hóa học đại cương.
+ Nhập môn tin học.
+ Lập trình hướng đối tượng.
+ Tiếng Việt thực hành.
+ Anh văn chuyên ngành.
+ Orcad.
+ Cơ khí đại cương.
+ Pháp luật đại cương.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
+ Mạch điện.
+ Máy điện.
+ Kỹ thuật điện tử.
+ Vẽ kỹ thuật.
+ Kỹ thuật xung.
+ Điện tử công suất.
+ Đo lường – cảm biến.
+ Lý thuyết điều khiển tự động.
+ Truyền động thủy lực và khí nén công nghiệp.
+ Khí cụ điện.
+ An toàn điện.
+ Vẽ điện.
+ Truyền động điện.
+ Đo lường và thiết bị đo.
+ Điện tử ứng dụng.
+ Vi điều khiển.
+ Đo lường và điều khiển bằng máy tính.
+ Trang bị điện.
+ Kỹ thuật số.
+ Đồ án kỹ thuật số.
+ Điều khiển lập trình PLC.
+ Đồ án Vi điều khiển.
+ Tự động hóa quá trình công nghệ .
+ Mạng điều khiển công nghiệp.
+ Thiết bị tự động.
+ Rôbốt công nghiệp.

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC
20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (848)37313631
Website: http://hitu.edu.vn - Email: phongdaotao.ces@gmail.com
Giai đoạn 1 từ 20/10/1976 đến 30/07/1991: Giai đoạn này trường mang tên trường kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc bộ công nghiệp nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc bộ công nghiệp nhẹ.
Giai đoạn 2 từ 30/07/1991 đến 27/12/2000: Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và công nhân kỹ thuật. Đào tạo bậc cao đẳng chính quy (liên kết).
Giai đoạn 3 từ 27/12/2000 đến 20/01/2009: Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo trình độ cao đẳng, chính quy và tại chức, đào tạo trung cấp nghề, đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, công nghệ dệt, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.
Giai đoạn 4 từ 20/01/2009 đến nay: Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc bộ công thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng bộ tài khoản