Ngành Công Nghệ May

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC

20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ May

Ngày nay ngành công nghệ may trở thành ngành sản xuất lớn ở việt nam và có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực dồi dào nhất trong các ngành sản xuất hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn lao động ngày càng cao trường chúng tôi đã và đang đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng cho ngành này. Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành công nghệ may có đủ năng lực, phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để có thể đảm nhận công việc ở các cương vị khác nhau tại các doanh nghiệp may hoặc cơ sở đào tạo nghề cũng như có khả năng tổ chức quản lý sản xuất những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của ngành may.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và đạt điểm đầu vào của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ May


- Kiến thức giáo dục đại cương 60 đvht
+ Những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh 3.
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Toán ứng dụng (Toán cao cấp 1).
+ Vật lý đại cương.
+ Hóa học đại cương .
+ Nhập môn tin học.
+ Anh văn.
+ Toán cao cấp.
+ Vật lý đại cương 2 (Bao gồm cả phần thí nghiệm).
+ Pháp luật đại cương.
+ Tiếng Việt thực hành.
+ Môi trường và con người.
+ Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm.
+ Anh văn chuyên ngành .
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
+ Cơ học ứng dụng.
+ Kỹ thuật điện.
+ Kỹ thuật nhiệt.
+ Kỹ thuật điện tử.
+ Hình họa - vẽ kỹ thuật.
+ Vẽ mỹ thuật.
+ Nguyên liệu dệt.
+ Nguyên, phụ liệu may.
+ Quá trình hoàn tất vải.
+ Hệ thống cỡ số trang phục.
+ Tin học ứng dụng ngành may.
+ Thiết kế trang phục.
+ Thiết kế trang phục.
+ Công nghệ may trang phục.
+ Thiết bị may công nghiệp và bảo trì.
+ Quản lý chất lượng trang phục.
+ Tổ chức và quản lý may công nghiệp.
+ An toàn và môi trường công nghiệp.

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC
20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (848)37313631
Website: http://hitu.edu.vn - Email: phongdaotao.ces@gmail.com
Giai đoạn 1 từ 20/10/1976 đến 30/07/1991: Giai đoạn này trường mang tên trường kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc bộ công nghiệp nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc bộ công nghiệp nhẹ.
Giai đoạn 2 từ 30/07/1991 đến 27/12/2000: Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và công nhân kỹ thuật. Đào tạo bậc cao đẳng chính quy (liên kết).
Giai đoạn 3 từ 27/12/2000 đến 20/01/2009: Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo trình độ cao đẳng, chính quy và tại chức, đào tạo trung cấp nghề, đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, công nghệ dệt, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.
Giai đoạn 4 từ 20/01/2009 đến nay: Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc bộ công thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng bộ tài khoản