Ngành Công Nghệ Sinh Học

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sinh Học

Mục tiêu đào tạo: Kỹ sư Công nghệ sinh học được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về :
- Nghiên cứu, thiết kế ra các sản phẩm của ngành Công nghệ sinh học
- Thiết kế thiết bị, dây chuyền sản xuất các sản phẩm sinh học
- Tổ chức và quản lý sản xuất trên các dây chuyền của ngành Công nghệ sinh học. Các kỹ sư Công nghệ sinh học cần có đủ kiến chức lý thuyết (về công nghệ thiết kế, tổ chức quản lý) đồng thời phải có khả năng vận dụng kiến thức, biết thực hành để tổ chức và chỉ đạo sản xuất tại các cơ sở cho có hiệu quả. Sau khi ra trường, kỹ sư có thể đảm nhiệm công tác quản ý tại các xí nghiệp, dây chuyền có sử dụng các quá trình Công nghệ sinh học và có thể tham gia nghiên cứu kết hợp với các trường Đại học, Viện hoặc Trung tâm chuyên ngành.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sinh Học


- Xác suất thống kê
- Hoá học hữu cơ
- Mô học
- Sinh học phát triển
- Hóa học phân tích
- Khoa học môi trường
- Thống kê sinh học
- Giải phẩu người
- Kỹ thuật hiển vi
- Hóa sinh học
- Vi sinh vật học
- Sinh học phân tử
- Di truyền học
- Sinh lý học thực vật
- Sinh lý học động vật
- Lý sinh học

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản