Ngành Công Nghệ Thông Tin (LT Cao Đẳng)

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT

155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin (LT Cao Đẳng)

Mục tiêu là đào tạo những chuyên viên CNTT, nắm vững lý thuyết, thành thạo các kỹ năng cơ bản của ngành CNTT, có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B, có phẩm chất đạo đức tốt. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ năng lực chuyên môn và kiến thức cần thiết để có thể:
- Ứng dụng CNTT một cách có hiệu quả vào việc thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị mạng máy tính, quản trị và sản xuất phần mềm, …
- Làm việc với tư cách chuyên viên, cố vấn về CNTT tại các cơ quan, văn phòng đại diện và công ty nước ngoài tại Việt Nam.
- Cử nhân cao đẳng CNTT với vốn kiến thức lý thuyết cơ bản và khả năng thực hành tốt, có khả năng thích nghi với nền kinh tế thị trường đa dạng và luôn biến động, có thể hội nhập được vào nền công nghệ tiên tiến, có một trình độ vững chắc để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

18 tháng.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin (LT Cao Đẳng)


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Giáo dục quốc phòng
- Giáo dục thể chất
- Mạng máy tính
- Đồ họa máy tính
- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
- Công nghệ phần mềm
- Lập trình trên Windows
- Phân tích và thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng
- Chuyên đề ASP.NET
- Chuyên đề C#
- Chuyên đề .NET
- Chuyên đề Oracle
- Lập trình ứng dụng mạng
- Lập trình quản lý
- Hệ điều hành Linux
- Lập trình ứng dụng web
- Lập trình games
- Quản lý dự án phần mềm
- Cơ sở dữ liệu phân tán
- Kỹ năng giao tiếp.

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT
155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM
Điện thoại: (848)38632052
Website: http://www.huflit.edu.vn - Email: daotao@huflit.edu.vn
Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26-10-1994 theo quyết định số 616/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Trường Ngoại ngữ và Tin học Sài Gòn (1992). Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển Trường thành Trường Đại học Tư thục Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29-5-2006, trên giấy tờ ghi là Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT). Hơn 20 năm qua, bằng sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, HUFLIT đã trở thành trường đại học ngoài công lập được xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Trường đã thiết lập nhiều mối quan hệ quốc tế với các trường đại học trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Trường đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa đất nước.
Đồng bộ tài khoản