Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT

155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Khóa Học Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT

Giới Thiệu Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT

Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26-10-1994 theo quyết định số 616/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Trường Ngoại ngữ và Tin học Sài Gòn (1992). Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển Trường thành Trường Đại học Tư thục Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29-5-2006, trên giấy tờ ghi là Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT). Hơn 20 năm qua, bằng sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, HUFLIT đã trở thành trường đại học ngoài công lập được xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Trường đã thiết lập nhiều mối quan hệ quốc tế với các trường đại học trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Trường đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa đất nước.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT

Hệ thống giảng đường, phòng ốc khang trang, có thư viện, các trang thiết bị hiện đại: phòng chuyên dùng cho chuyên ngành sư phạm, phòng Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Phòng Lab, 8 phòng vi tính với 250 máy Pentium IV nối mạng, overhead, Video cassette, multimedia projector, truyền hình qua vệ tinh, e-mail liên thông và nối mạng Internet.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT

Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM
Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh (nd), phường 13, Quận 10, TP. HCM
Điện thoại: (848)38632052 - Fax: (848)38650991
Email: daotao@huflit.edu.vn - info@huflit.edu.vn
Website: http://www.huflit.edu.vn/

Đồng bộ tài khoản