Ngành Hành Chánh Văn Phòng

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT

155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Hành Chánh Văn Phòng

Chương trình nhằm đào tạo chuyên viên hành chánh văn phòng có phẩm chất tốt về chính trị và đạo đức nghề nghiệp , có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và nền kinh tế trong quá trình hội nhập tòan cầu.

Đối Tượng Tham Gia

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, đều có quyền đăng ký dự tuyển vào HUFLIT nếu hội đủ các điều kiện sau đây:
- Có bằng Tú Tài (hoặc Bổ túc văn hóa, Trung cấp chuyên nghiệp).
- Có đủ sức khỏe, không mắc bệnh tâm thần.
- Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Hành Chánh Văn Phòng


- Giao tiếp Kinh thương (Business Communication).
- Kỹ thuật đàm phán (Negotiation Techniques).
- Quan hệ Quốc tế - Lễ tân (Hospitality – International Relations).
- Quản trị học (Basic Management).
- Quản trị Nguồn nhân lực (Human Resource Management).
- Quản trị Hành chánh Văn phòng (Administrative Office Management).
- Kế toán tài chính (Financial Accounting).
- Tiếp thị căn bản và Tiếp thị quốc tế (Basic and International Marketing).
- Tiền tệ và Ngân hàng (Money and Banking).
- Luật kinh doanh quốc tế (International Business Law).
- Soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ (Filing).
- Văn bản thương mại (Business Assignment).
- Nghiệp vụ văn phòng (Office Skills).
- Dịch tài liệu chuyên ngành (viết) (Translation 1).
- Dịch tài liệu chuyên ngành (nói) (Translation 2).
- Đọc báo chí (News Reading)
- Xử lý Bảng biểu (Excel)
- Tin học Quản Lý 1 (Access 1)
- Tin Học Quản Lý 2 (Access 2)

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT
155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM
Điện thoại: (848)38632052
Website: http://www.huflit.edu.vn - Email: daotao@huflit.edu.vn
Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26-10-1994 theo quyết định số 616/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Trường Ngoại ngữ và Tin học Sài Gòn (1992). Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển Trường thành Trường Đại học Tư thục Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29-5-2006, trên giấy tờ ghi là Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT). Hơn 20 năm qua, bằng sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, HUFLIT đã trở thành trường đại học ngoài công lập được xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Trường đã thiết lập nhiều mối quan hệ quốc tế với các trường đại học trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Trường đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa đất nước.
Đồng bộ tài khoản