Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT

155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Trường đại học ngoại ngữ tin học Tp.HCM thông báo tuyển sinh chuyên ngành tài chính ngân hàng bậc đại học nhằm đào tạo những cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên hoàn toàn có thể làm việc tại các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài thuộc các doanh nghiệp, các ngân hàng, các công ty chứng khoán và các định chế tài chính phi ngân hàng như các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm….

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Tài chính – Tiền tệ
- Tài chính quốc tế
- Thị trường tài chính
- Tài chính doanh nghiệp
- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
- Ngân hàng Trung ương
- Mô hình tài chính
- Thực hành nghề nghiệp
- Thẩm định tín dụng
- Thanh toán quốc tế
- Kế toán ngân hàng
- Quản trị ngân hàng thương mại
- Phân tích tài chính
- Đầu tư tài chính
- Quản trị rủi ro tài chính
- Kinh doanh ngoại hối
- Quản lý danh mục đầu tư
- Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
- Tài chính công ty đa quốc gia
- Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế
- Đạo đức kinh doanh

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT
155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM
Điện thoại: (848)38632052
Website: http://www.huflit.edu.vn - Email: daotao@huflit.edu.vn
Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26-10-1994 theo quyết định số 616/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Trường Ngoại ngữ và Tin học Sài Gòn (1992). Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển Trường thành Trường Đại học Tư thục Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29-5-2006, trên giấy tờ ghi là Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT). Hơn 20 năm qua, bằng sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, HUFLIT đã trở thành trường đại học ngoài công lập được xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Trường đã thiết lập nhiều mối quan hệ quốc tế với các trường đại học trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Trường đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa đất nước.
Đồng bộ tài khoản