Ngành Quan Hệ Quốc Tế

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT

155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quan Hệ Quốc Tế

Mục tiêu đào tạo của ngành Quan hệ quốc tế là đào tạo những cử nhân:
- Có tinh thần yêu nước, có phẩm chất chính trị tốt, biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và am hiểu sâu về quan hệ quốc tế, nhất là đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
- Có kiến thức về luật pháp và văn hóa Việt Nam cũng như một số nước khác trên thế giới.
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh, có thể giao tiếp cơ bản bằng một ngoại ngữ khác và sử dụng được công cụ vi tính.
- Có kỹ năng thực hành về Quan hệ quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quan Hệ Quốc Tế


- Kiến thức cơ sở ngành
- Kiến thức chuyên ngành
+ Hoạt động thực tế quan hệ cộng đồng
+ Kinh tế học
+ Lễ tân ngoại giao
+ Luật sở hữu trí tuệ
+ Luật thương mại quốc tế
+ Quan hệ công chúng (PR)
+ Quản trị học
+ Tiếp thị học – Tiếp thị quốc tế
+ Thực tập - Thực tế
+ Văn hóa tổ chức
- Kiến thức bổ trợ

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT
155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM
Điện thoại: (848)38632052
Website: http://www.huflit.edu.vn - Email: daotao@huflit.edu.vn
Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26-10-1994 theo quyết định số 616/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Trường Ngoại ngữ và Tin học Sài Gòn (1992). Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển Trường thành Trường Đại học Tư thục Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29-5-2006, trên giấy tờ ghi là Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT). Hơn 20 năm qua, bằng sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, HUFLIT đã trở thành trường đại học ngoài công lập được xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Trường đã thiết lập nhiều mối quan hệ quốc tế với các trường đại học trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Trường đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa đất nước.
Đồng bộ tài khoản