Ngành Kế Toán

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT

155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Trường đại học ngoại ngữ tin học Tp.HCM thông báo tuyển sinh chuyên ngành kế toán bậc đại học nhằm đào tạo những cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên hoàn toàn có thể làm việc tại các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài thuộc các doanh nghiệp, các ngân hàng, các công ty chứng khoán và các định chế tài chính phi ngân hàng như các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm….

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Kế toán tài chính 1 (KT vốn bằng tiền, ….,KT lương)
- Kế toán tài chính 2 (KT nợ phải trả,…,KT KD hàng hóa)
- Kế toán tài chính 3 (KT đầu tư,…, KT XĐ KQKD)
- Kế toán chi phí
- Quản trị Tài chính doanh nghiệp
- Kiểm toán căn bản
- Kiểm soát nội bộ
- Thuế
- Kế toán quản trị
- Phân tích họat động kinh doanh
- Hệ thống thông tin kế toán
- Phần mềm kế toán
- Thực hành nghề nghiệp
- Kế toán HCSN
- Kế toán ngân sách
- Thẩm định tín dụng
- Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế
- Đạo đức kinh doanh

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT
155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM
Điện thoại: (848)38632052
Website: http://www.huflit.edu.vn - Email: daotao@huflit.edu.vn
Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26-10-1994 theo quyết định số 616/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Trường Ngoại ngữ và Tin học Sài Gòn (1992). Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển Trường thành Trường Đại học Tư thục Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29-5-2006, trên giấy tờ ghi là Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT). Hơn 20 năm qua, bằng sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, HUFLIT đã trở thành trường đại học ngoài công lập được xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Trường đã thiết lập nhiều mối quan hệ quốc tế với các trường đại học trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Trường đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa đất nước.
Đồng bộ tài khoản