Ngành Đông Phương Học

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT

155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Đông Phương Học

Mục tiêu đào tạo của ngành Đông phương học là đào tạo các cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có tri thức về văn hoá khu vực Đông Á gồm các ngành Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học và Việt Nam học, có khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ, có những hiểu biết sâu sắc về lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, quan hệ quốc tế, môi trường của quốc gia mà sinh viên theo học. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các cơ quan văn hoá, giáo dục, du lịch, các xí nghiệp liên doanh với nước ngoài (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), có khả năng tiếp tục học lên cao ở trong nước hoặc ở ngoài nước để trở thành những chuyên gia bậc cao thuộc ngành tương ứng.

Đối Tượng Tham Gia

Mọi công dân Việt Nam đều có quyền đăng ký dự tuyển nếu hội đủ các điều kiện sau đây:
- Có bằng tú tài (Bổ túc văn hoá, Trung cấp chuyên nghiệp).
- Có đủ sức khoẻ, không nói ngọng, dị tật hoặc mắc bệnh tâm thần.
- Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời Lượng

04 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Đông Phương Học


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Soạn thảo văn bản
- Phương pháp luận sáng tạo
- Đại cương pháp luật Việt Nam
- Lịch sử Nhật/ Hàn/ Trung
- Lễ tân ngoại giao
- Kinh tế Nhật/ Hàn/ Trung
- Nhập môn kế toán
- Văn hoá Nhật/ Hàn/ Trung
- Lịch sử văn minh phương Đông
- Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Tiếng Nhật
- Tiếng Hàn
- Tiếng Trung
- Tiếng Thái Lan.

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT
155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM
Điện thoại: (848)38632052
Website: http://www.huflit.edu.vn - Email: daotao@huflit.edu.vn
Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26-10-1994 theo quyết định số 616/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Trường Ngoại ngữ và Tin học Sài Gòn (1992). Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển Trường thành Trường Đại học Tư thục Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29-5-2006, trên giấy tờ ghi là Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT). Hơn 20 năm qua, bằng sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, HUFLIT đã trở thành trường đại học ngoài công lập được xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Trường đã thiết lập nhiều mối quan hệ quốc tế với các trường đại học trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Trường đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa đất nước.
Đồng bộ tài khoản