Ngành Tài Chính Kế Toán

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT

155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Kế Toán

Chương trình nhằm đào tạo chuyên viên tài chính kế toán có phẩm chất tốt về chính trị và đạo đức nghề nghiệp , có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và nền kinh tế trong quá trình hội nhập tòan cầu.

Đối Tượng Tham Gia

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, đều có quyền đăng ký dự tuyển vào HUFLIT nếu hội đủ các điều kiện sau đây:
- Có bằng Tú Tài (hoặc Bổ túc văn hóa, Trung cấp chuyên nghiệp).
- Có đủ sức khỏe, không mắc bệnh tâm thần.
- Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Kế Toán


- Dịch kinh thương (Business Translation)
- Địa Lý Kinh tế Việt Nam – Asean (Vietnam-Asean Economic Georaphy)
- Quan hệ kinh tế quốc tế (International Economic Relations)
- Giao tiếp kinh thương (Business Communications)
- Quan Hệ Quốc tế Lễ Tân (Hospitality – International Relations)
- Kế toán tài chính (Financial Accounting)
- Kế toán quản trị (Managerial Accounting)
- Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)
- Kiểm toán (Auditing)
- Tiền tệ ngân hàng (Money and Banking)
- Đầu tư thị trường chứng khoán (Investment and Stock Exchange)
- Thuế (Taxation)
- Đánh giá và phân tích đầu tư bất động sản (Real Estate Investment Analysis and Valuation)
- Quản trị rủi ro (Risk Management)
- Kinh tế vi mô (Micro Economics)
- Quản trị học (Basic Management)
- Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management)
- Môi trường kinh doanh quốc tế (International Business Environments)
- Tiếp thị căn bản và tiếp thị quốc tế (Basic and International Marketing)
- Thống kê trong kinh doanh

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT
155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM
Điện thoại: (848)38632052
Website: http://www.huflit.edu.vn - Email: daotao@huflit.edu.vn
Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26-10-1994 theo quyết định số 616/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Trường Ngoại ngữ và Tin học Sài Gòn (1992). Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển Trường thành Trường Đại học Tư thục Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29-5-2006, trên giấy tờ ghi là Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT). Hơn 20 năm qua, bằng sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, HUFLIT đã trở thành trường đại học ngoài công lập được xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Trường đã thiết lập nhiều mối quan hệ quốc tế với các trường đại học trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Trường đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa đất nước.
Đồng bộ tài khoản