Ngành Tiếng Anh (Hệ Cao Đẳng & Liên Thông Đại Học)

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT

155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Anh (Hệ Cao Đẳng & Liên Thông Đại Học)

Mục tiêu của trường là đào tạo cử nhân ngành tiếng Anh bậc cao đẳng có kiến thức nền và kỹ năng nghề nghiệp vững chắc; có phẩm chất chính trị, có tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa; có đạo đức, tác phong nghề nghiệp để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Sinh viên có thể học tiếp bậc đại học theo chương trình liên thông vào các Khoa khác của trường sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng.

Đối Tượng Tham Gia

Mọi công dân Việt Nam đều có quyền đăng ký xét tuyển nếu hội đủ các điều kiện sau đây:
- Có bằng Tú tài (Chính qui, Bổ túc văn hóa, Trung cấp chuyên nghiệp)
- Đạt điểm chuẩn xét tuyển vào hệ Cao đẳng ngành tiếng Anh của trường
- Có đủ sức khỏe, không mắc bệnh tâm thần
- Không nói ngọng, nói lắp, không có dị tật
- Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Anh (Hệ Cao Đẳng & Liên Thông Đại Học)


- Tiếng Anh trong giao tiếp với người nước ngoài, và trong công việc chuyên môn ở trình độ cao cấp.
- Vận dụng kiến thức về ngôn ngữ, văn minh, văn hóa vào công việc tương lai.
- Kỹ năng nghề nghiệp căn bản theo chuyên ngành được đào tạo, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng lập kế hoạch và sắp xếp công việc hiệu quả.
- Kỹ năng sử dụng các phần mềm vi tính thông dụng trong học tập và công việc.
- Sử dụng một ngoại ngữ thứ hai ở trình độ sơ cấp.
- Lý luận chính trị sơ cấp.
- Luật Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và xây dựng ý thức đạo đức nghề nghiệp.

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT
155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM
Điện thoại: (848)38632052
Website: http://www.huflit.edu.vn - Email: daotao@huflit.edu.vn
Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26-10-1994 theo quyết định số 616/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Trường Ngoại ngữ và Tin học Sài Gòn (1992). Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển Trường thành Trường Đại học Tư thục Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29-5-2006, trên giấy tờ ghi là Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT). Hơn 20 năm qua, bằng sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, HUFLIT đã trở thành trường đại học ngoài công lập được xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Trường đã thiết lập nhiều mối quan hệ quốc tế với các trường đại học trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Trường đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa đất nước.
Đồng bộ tài khoản