Ngành Du Lịch - Khách Sạn

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT

155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Du Lịch - Khách Sạn

Mục tiêu của Khoa Du Lịch - Khách Sạn là đào tạo những cử nhân có phẩm chất chính trị, có tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, đạo đức tốt, biết bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, có tri thức về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử văn hóa Việt Nam, am hiểu và có năng lực quản trị các nghiệp vụ chuyên môn du lịch, khách sạn, có trình độ ngoại ngữ, để hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài, và có khả năng tiếp tục học lên để đạt trình độ cao thuộc chuyên ngành này. Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị Du Lịch - Khách Sạn được đào tạo có đủ kiến thức và kỹ năng quản trị các nghiệp vụ chuyên môn du lịch, khách sạn để hoạt động trong lĩnh vực du lịch - khách sạn trong và ngoài nước.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học đã qua kì xét tuyển của trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Du Lịch - Khách Sạn


- Chuyên ngành Quản trị Du lịch Lữ hành
+ Địa lý du lịch Việt Nam và thế giới
+ Quản trị du lịch nhập môn
+ Quản trị nhân lực
+ Quản trị kinh doanh lữ hành
+ Tiếp thị du lịch
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học
+ Anh văn chuyên ngành
- Chuyên ngành Quản trị Khách sạn - Nhà hàng
+ Quản trị du lịch nhập môn
+ Tiếp thị du lịch
+ Quản trị hoạt động tiếp tân
+ Quản trị ẩm thực
+ Quản trị nhân lực
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học
+ Anh văn chuyên ngành
+ Thực tế & Thực tập
+ Luận văn tốt nghiệp/Thi tốt nghiệp

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM - HUFLIT
155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM
Điện thoại: (848)38632052
Website: http://www.huflit.edu.vn - Email: daotao@huflit.edu.vn
Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26-10-1994 theo quyết định số 616/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Trường Ngoại ngữ và Tin học Sài Gòn (1992). Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển Trường thành Trường Đại học Tư thục Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29-5-2006, trên giấy tờ ghi là Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT). Hơn 20 năm qua, bằng sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, HUFLIT đã trở thành trường đại học ngoài công lập được xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Trường đã thiết lập nhiều mối quan hệ quốc tế với các trường đại học trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Trường đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa đất nước.
Đồng bộ tài khoản