Ngành Địa Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Địa Lý Tài Nguyên

Chương trình đào tạo Ngành Địa Lý Tài Nguyên Và Môi Trường, được thiết kế nhằm chuẩn bị cho sinh viên kiến thức đầy đủ về phương pháp luận và thực hành về công tác quản lý môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Sinh viên có thể nắm vững các công nghệ xử lý môi trường, và phương pháp quản lý các công nghệ này, cũng như có thể đề ra các giải pháp tốt nhất nhằm quản lý các vấn đề môi trường trong các đơn vị hoạt động khác nhau.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Địa Lý Tài Nguyên


- Cơ sở địa chính
- Cơ sở viễn thám
- Niên luận
- Cơ sở khoa học môi trường
- Địa sinh vật đại cương
- Quy hoạch sử dụng đất
- Bản đồ chuyên đề
- Thiết kế và biên tập bản đồ
- Địa lý đô thị và công nghiệp
- Các phương pháp đánh giá trong địa lý
- Địa lý kinh tế - xã hội thế giới
- Đánh giá tác động môi trường
- Sử dụng hợp lý tài nguyên TN và bảo vệ môi trường
- Quản lý môi trường
- Hoá môi trường đất
- Xử lý chất thải
- Địa lý du lịch

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản