Ngành Điện Đô Thị - Hệ TC

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC

Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Ngành Điện Đô Thị

Về chuyên môn: Được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật hạ tầng đô thị Cấp nước, cây xanh, giao thông, quy hoạch đô thị. Kiến thức về mạch điện vật liệu điện, máy điện, điều khiển tự động, lập trình PLC, điện chiếu sáng đô thị, điện trang trí quảng cáo. Vận hành quản lý được hệ thống điện chiếu sáng đô thị hệ thống điện trang trí quảng cáo, tự động hoá, tín hiệu giao thông trong đô thị.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

2 năm (24 tháng)

Nội Dung Khóa Học Ngành Điện Đô Thị


- Thể dục thể thao
- Giáo dục quốc phòng
- Vẽ kỹ thuật
- Vật liệu điện
- Điện tử cơ bản
- Kỹ thuật điện
- Kỹ thuật hạ tầng đô thị
- An toàn điện
- Kĩ thuật xung số
- Kỹ thuật nguội
- Máy điện
- Cung cấp điện
- Thực hành cung cấp điện
- Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
- Chính trị
- Tin học đại cương
- Điều khiển logic và lập trình PLC
- Trang bị điện
- Thực hành trang bị điện
- Kĩ thuật chiếu sáng đô thị
- Điện trang trí – mỹ thuật
- Tin học ứng dụng
- Pháp luật
- Học phần tự chọn
- Thực tập (tốt nghiệp)
- Thi tốt nghiệp

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC
Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội
Người liên hệ: CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị
Điện thoại: (04)38271305
Website: http://www.cuwc.edu.vn - Email: pth@cuwc.edu.vn
Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập vào ngày 17 tháng 02 năm 1976, với tên gọi ban đầu là trường Giáo viên dạy nghề Xây dựng. Năm 1998, trường Trung học Xây dựng Công trình Đô thị được thành lập. Năm 2004, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị. Đào tạo lại, nâng bậc cho cán bộ, giáo viên, công nhân về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cho các chuyên ngành Công trình đô thị. Các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho các công ty cấp thoát nước, môi trường đô thị trong và ngoài nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản