Sư Phạm Kỹ Thuật Xây Dựng - Hệ CĐ

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC

Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Kỹ Thuật XD

Về chuyên môn: Có kiến thức chuyên môn kỹ thuật nghề nghiệp xây dựng đạt trình độ Cao đẳng, trình độ thực hành nghề xây dựng đạt tiêu chuẩn bậc thợ trung cấp nghề, có khả năng tự học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt. Về sư phạm: Có khả năng tổ chức hoạt động giảng dạy (lý thuyết và thực hành) và hoạt động học tập cho học sinh sinh viên đạt hiệu quả cao, đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu quy định. Có khả năng sử dụng kinh nghiệm, phương pháp và phương tiện kỹ thuật dạy học tiên tiến vào quá trình giảng dạy. Có khả năng nghiên cứu, tự chế tạo các đồ dùng, phương pháp dạy học vừa và nhỏ để phục vụ giảng dạy, hướng dẫn nghề nghiệp một cách có hiệu quả.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

3,5 năm (42 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Kỹ Thuật XD


- Triết học Mác - Lênin
- Toán cao cấp 1
- Vật lý đại cương
- Tâm lý học đại cương
- Vật liệu xây dựng
- Cơ sở môi trường sinh thái
- Toán cao cấp 2
- Tiếng Anh 1
- Kinh tế chính trị Mác – Lênin
- Sức bền vật liệu
- Cấu tạo kiến trúc
- Giáo dục thể chất
- Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp
- Cơ học đất - nền móng
- Giáo dục quốc phòng
- Lịch sử Đảng CSVN
- Thiết kế kiến trúc
- Kết cấu bê tôngvà bê tông cốt thép
- Thuỷ lực
- Giáo dục học nghề nghiệp
- Kết cấu gỗ - thép
- Kết cấu gạch đá
- Kỹ thuật điện
- Thực hành
- Bảo hộ và an toàn lao động
- Tổ chức thi công
- Kỹ thuật thi công
- Thực hành kỹ thuật xây
- Thực hành kỹ thuật trát
- Thực hành kỹ thuật ốp lát
- Thực hành thi công cốp pha
- Thực hành thi công bê tông và cốt thép
- Luật xây dựng
- Dự toán
- Học phần tự chọn
- Thực hành
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Phương pháp và phương tiện dạy học
- Thực tập sư phạm
- Thực tập tốt nghiệp
- Thi tốt nghiệp

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC
Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội
Người liên hệ: CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị
Điện thoại: (04)38271305
Website: http://www.cuwc.edu.vn - Email: pth@cuwc.edu.vn
Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập vào ngày 17 tháng 02 năm 1976, với tên gọi ban đầu là trường Giáo viên dạy nghề Xây dựng. Năm 1998, trường Trung học Xây dựng Công trình Đô thị được thành lập. Năm 2004, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị. Đào tạo lại, nâng bậc cho cán bộ, giáo viên, công nhân về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cho các chuyên ngành Công trình đô thị. Các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho các công ty cấp thoát nước, môi trường đô thị trong và ngoài nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản