Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp - Hệ TC

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC

Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Ngành Xây Dựng Dân Dụng

Về chuyên môn: Có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản về Xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, có khả năng tổ chức, quản lý thi công một hạng mục công trình hoặc các công trình quy mô vừa và nhỏ. Dưới sự chỉ đạo của kỹ sư, có khả năng triển khai thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công các công trình xây dựng. Có khả năng tiếp thu các biện pháp thi công tiên tiến.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

2 năm (24 tháng)

Nội Dung Khóa Học Ngành Xây Dựng Dân Dụng


- Thể dục thể thao
- Giáo dục quốc phòng
- Vật liệu xây dựng
- Vẽ kỹ thuật
- Cơ học xây dựng
- Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
- Bảo hộ và an toàn lao động
- Pháp luật
- Tin học đại cương
- Chính trị
- Cấu tạo kiến trúc
- Trắc đạc
- Kết cấu xây dựng
- Thiết kế kiến trúc
- Kinh tế xây dựng
- Kỹ thuật thi công
- Tổ chức thi công
- Kỹ thuật điện
- Kỹ thuật xây
- Kỹ thuật trát
- Kỹ thuật ốp lát
- Học phần tự chọn 1
- Học phần tự chọn 2
- Cấp thoát nước và môi trường
- Thực tập (tốt nghiệp)
- Thi tốt nghiệp

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC
Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội
Người liên hệ: CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị
Điện thoại: (04)38271305
Website: http://www.cuwc.edu.vn - Email: pth@cuwc.edu.vn
Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập vào ngày 17 tháng 02 năm 1976, với tên gọi ban đầu là trường Giáo viên dạy nghề Xây dựng. Năm 1998, trường Trung học Xây dựng Công trình Đô thị được thành lập. Năm 2004, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị. Đào tạo lại, nâng bậc cho cán bộ, giáo viên, công nhân về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cho các chuyên ngành Công trình đô thị. Các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho các công ty cấp thoát nước, môi trường đô thị trong và ngoài nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản