Ngành Kinh Tế Xây Dựng - Hệ CĐ

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC

Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế Xây Dựng

Có khả năng lập, đánh giá và quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có quy mô vừa và nhỏ - kỹ thuật, công nghệ đơn giản. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý quá trình thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp với trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ thông thường. Có khả năng quản lý vốn đầu tư, thanh quyết toán các công trình xây dựng. Có khả năng phân tích tình hình hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

3 năm (36 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế Xây Dựng


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
- Tiếng Anh 1
- Toán cao cấp 1
- Vật lý đại cương
- Vẽ xây dựng
- Giáo dục thể chất (90 tiết)
- Hoá học đại cương
- Pháp luật đại cương
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh 2
- Cấu tạo kiến trúc
- Vật liệu xây dựng
- Trắc địa
- Kỹ thuật điện công trình
- Kết cấu xây dựng
- Quản lý nhân lực
- Quản lý sản xuất
- Cấp thoát nước
- Bảo hộ và an toàn lao động
- Kỹ thuật thi công
- Quản lý chất lượng
- Quản lý dự án
- Lập phân tích dự án đầu tư
- Thống kê doanh nghiệp
- Tài chính doanh nghiệp
- Tổ chức thi công
- Cơ sở môi trường sinh thái
- Kinh tế xây dựng
- Định Mức đơn giá
- Thực hành nghề
- Dự toán
- Hạch toán kế toán
- Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp
- Luật xây dựng
- Thực tập tin học ứng dụng
- Thực tập tốt nghiệp (TTKTV)
- Thi tốt nghiệp

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC
Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội
Người liên hệ: CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị
Điện thoại: (04)38271305
Website: http://www.cuwc.edu.vn - Email: pth@cuwc.edu.vn
Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập vào ngày 17 tháng 02 năm 1976, với tên gọi ban đầu là trường Giáo viên dạy nghề Xây dựng. Năm 1998, trường Trung học Xây dựng Công trình Đô thị được thành lập. Năm 2004, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị. Đào tạo lại, nâng bậc cho cán bộ, giáo viên, công nhân về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cho các chuyên ngành Công trình đô thị. Các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho các công ty cấp thoát nước, môi trường đô thị trong và ngoài nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản