Ngành Kỹ Thuật Trắc Địa Công Trình - Hệ CĐ

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC

Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Trắc Địa Công Trình

Có kiến thức chuyên môn cơ bản về trắc địa công trình. Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai được các công việc khảo sát trắc địa công trình phục vụ cho các công tác: thiết kế, thi công và đo vẽ hoàn công các công trình xây dựng…Sử dụng thành thạo các loại máy móc, thiết bị chuyên dụng vào việc đo lưới khống chế trắc địa, đo vẽ bản đồ và bố trí công trình như: máy kinh vĩ, toàn đạc điện tử, máy thuỷ bình… Có khả năng ứng dụng công nghệ đo đạc, xử lý số liệu vào thực tiễn sản xuất.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

3 năm (36 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Trắc Địa Công Trình


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
- Vẽ kỹ thuật
- Tin học đại cương
- Toán sát xuất thống kê
- Quy hoạch kiến trúc
- Địa mạo đại cương
- Thực hành trắc địa công trình
- Trắc địa cao cấp
- Thực hành trắc địa cao cấp
- Trắc địa công trình quy hoạch đô thị
- Thực hành trắc địa công trình quy hoạch đô thị
- An toàn lao động
- Địa chính đại cương
- Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
- Định vị vệ tinh (GPS)
- Trắc địa công trình đặc biệt
- Trắc địa công trình Giao thông - Thuỷ lợi
- Thực tập trắc địa công trình Giao thông - Thuỷ lợi
- Xử lý số liệu trắc địa công trình
- Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa công trình
- Cơ sở môi trường sinh thái
- Tổ chức công tác trắc địa
- Tư vấn giám sát trắc địa trong xây dựng
- Thực tập tốt nghiệp (TTKTV)
- Thi tốt nghiệp

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC
Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội
Người liên hệ: CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị
Điện thoại: (04)38271305
Website: http://www.cuwc.edu.vn - Email: pth@cuwc.edu.vn
Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập vào ngày 17 tháng 02 năm 1976, với tên gọi ban đầu là trường Giáo viên dạy nghề Xây dựng. Năm 1998, trường Trung học Xây dựng Công trình Đô thị được thành lập. Năm 2004, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị. Đào tạo lại, nâng bậc cho cán bộ, giáo viên, công nhân về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cho các chuyên ngành Công trình đô thị. Các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho các công ty cấp thoát nước, môi trường đô thị trong và ngoài nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản