Ngành Điện Tử Viễn Thông

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Điện Tử Viễn Thông

Nhu cầu nhân lực ngành Điện tử Viễn thông trong một vài năm trở lại đây đang có xu hướng bão hòa. Tuy nhiên, đối với những người có trình độ chuyên môn cộng thêm các kỹ năng mềm tốt thì cơ hội việc làm vẫn luôn rộng mở. Điện tử viễn thông là ngành sử dụng những công nghệ tiên tiến, tạo nên các thiết bị giúp cho việc truy xuất thông tin bạn muốn có. Đó có thể là những thiết bị điện tử thông thường gắn liền với cuộc sống hằng ngày như: đài, ti vi, điện thoại cho tới những hệ thống phức tạp chưa đến một giây đã chuyển thông tin từ châu lục này tới châu lục khác, từ vệ tinh bay trên bầu khí quyển tới Trái đất.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Điện Tử Viễn Thông


- Cơ sở toán
- Đại số tuyến tính và hình học giải tích
- Phép tính vi tích phân hàm một biến
- Vật lý đại cương 1
- Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến
- Vật lý đại cương 2
- Thực hành vật lý đại cương 1
- Thực hành vật lý đại cương 2
- Toán chuyên ngành
- Vật lý thống kê
- Cấu kiện điện tử, quang điện tử
- Phương trình vi phân
- Lý thuyết mạch
- Xác suất thống kê
- Phương pháp tính
- Kỹ thuật số
- Lý thuyết trường điện từ
- Kỹ thuật vi xử lí
- Anh văn chuyên ngành

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản