Ngành Điều Dưỡng

Trường Đại Học Thành Tây - TTU

Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Điều Dưỡng

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc, có năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo để thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và phục hồi sức khỏe nhân dân một cách hiệu quả, có khả năng tổ chức và quản lý các hoạt động điều dưỡng, nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên; có sức khỏe để đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu đào tạo:
- Về kiến thức
+ Trình bày và áp dụng được: Những quy luật cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, những quy luật cơ bản về sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe, những nguyên tắc cơ bản và phương pháp luận khoa học về chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học, luật pháp và chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, các biện pháp tổ chức, quản lý và thực hiện chăm sóc tại các cơ sở y tế. Chương trình giáo dục Đai học Điều dưỡng theo hệ thống Tín chỉ - Trường Đại học Thành Tây
- Về kỹ năng
+ Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của Bác sỹ; đề xuất các biện pháp xử lý hợp lí, phối hợp với Bác sỹ để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.
+ Chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch chăm sóc, đưa ra những can thiệp đúng và kịp thời, tổ chức thực hiện và thực hiện một cách thành thạo kế hoạch chăm sóc.
+ Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng, làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên Y tế một cách hiệu quả, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.
+ Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch. Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng một cách hiệu quả. Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khỏe.
+ Sử dụng tin học trong quản lý chuyên môn; sử dụng được anh ngữ để đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn. Triển khai các đề tài nghiên cứu điều dưỡng; vận dụng tốt nguyên lý thực hành dựa vào bằng chứng.
- Vị trí công tác sau tốt nghiệp: làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến trung ương, tỉnh, huyện, cộng đồng và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế. Có thể tiếp tục học sau khi tốt nghiệp: Thạc sỹ, tiến sỹ, điều dưỡng chuyên khoa I, II và điều dưỡng trưởng.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượn kiến thức: 135 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Điều Dưỡng


- Kiến thức giáo dục đại cương 40 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)
+ Khoa học xã hội – Nhân văn
+ Ngoại ngữ
+ Khoa học tự nhiên
+ Giáo dục thể chất và quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 95 tín chỉ
+ Kiến thức cơ sở: Dược lí, Giải phẫu, Hóa sinh,...
+ Kiến thức chuyên ngành: Điều dưỡng cơ bản 1, Kiểm soát nhiễm khuẩn trong THĐD, CSSK người lớn bệnh ngoại khoa 1,...
+ Kiến thức chuyên ngành tự chọn: CS người bệnh CC và CS tích cực 2, CSSK người bệnh truyền nhiễm 2, CSSK người cao tuổi 2,...
- Thực tập và khóa luận cuối khóa

Trường Đại Học Thành Tây - TTU
Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Đại Học Thành Tây
Điện thoại: (04)22127269, (04)33570189, (04)33117304
Website: http://thanhtay.edu.vn - Email: info@thanhtay.edu.vn
Trường Đại học Thành Tây là cơ sở giáo dục do các nhà giáo, nhà khoa học và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo cùng góp vốn xây dựng. Sau nhiều năm chuẩn bị ngày 10 tháng 10 năm 2007 trường đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập theo Quyết định số 1368/QĐ-TTg. Sứ mạng: Sứ mạng của Trường Đại Học Thành Tây Hà Nội là đem lại cho xã hội và cộng đồng các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam. Chiến lược phát triển: Xây dựng trường Trường Đại Học Thành Tây Hà Nội thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ đứng Top đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản