Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại Học Thành Tây - TTU

Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học Thành Tây đào tạo những người có chính trị phẩm chất vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu về quản trị kinh doanh, đặc biệt là quản trị kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, có kỹ năng thành thạo trong tổ chức, điều hành và quản lý về lĩnh vực quản trị kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

- Ứng viên phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng - Quản trị kinh doanh hoặc ngành phù hợp thì tùy theo cụ thể có thể chuyển đổi 3/5 môn như trong Thông báo của trường
- Ứng viên phải có bằng tốt nghiệp ngành gần cùng với nhóm ngành của Quản trị kinh doanh như TCNH, Kế toán, quản trị nhân lực & hellip thì phải chuyển đổi 5 môn như trong Thông báo tuyển sinh của Trường.

Thời Lượng

Chương trình gồm 60 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh


- Phần 1 Kiến thức chung: Triết học, Tiếng Anh
- Phần 2 Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành
+ Kiến thức cơ sở ngành: Quản trị chiến lược , Quản trị nhân lực, Quản trị Tài chính , Quản trị doanh nghiệp , Quản trị danh mục đầu tư,...
+ Kiến thức chuyên ngành: Tài chính tiền tệ nâng cao , Luật kế toán và chuẩn mực Kế toán, Định giá tài sản , Thị trường chứng khoán, Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng,...

Trường Đại Học Thành Tây - TTU
Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Đại Học Thành Tây
Điện thoại: (04)22127269, (04)33570189, (04)33117304
Website: http://thanhtay.edu.vn - Email: info@thanhtay.edu.vn
Trường Đại học Thành Tây là cơ sở giáo dục do các nhà giáo, nhà khoa học và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo cùng góp vốn xây dựng. Sau nhiều năm chuẩn bị ngày 10 tháng 10 năm 2007 trường đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập theo Quyết định số 1368/QĐ-TTg. Sứ mạng: Sứ mạng của Trường Đại Học Thành Tây Hà Nội là đem lại cho xã hội và cộng đồng các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam. Chiến lược phát triển: Xây dựng trường Trường Đại Học Thành Tây Hà Nội thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ đứng Top đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản