Ngành Kế Toán

Trường Đại Học Thành Tây - TTU

Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Khoa Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại Học Thành Tây đào tạo cử nhân Ngành Kế Toán. Sau khi hoàn thành chương trình học các bạn học viên sẽ được:
- Về kiến thức:
+ Kiến thức chung về kinh tế- xã hội: Hiểu biết về luật pháp nói chung và hoạt động kinh tế nói riêng, hiểu biết về đường lối, chính sách và định hướng phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam trong từng giai đoạn,...
+ Kiến thức về lĩnh vực Kế toán: Hiểu biết về luật pháp, chuẩn mực của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thống kê, hiểu biết về mục tiêu, nội dung, phương pháp, kỹ thuật thu thập và ghi nhận thông tin Tài chính - Kế toán các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của luật pháp,...
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng: Khả năng thuộc lĩnh vực KT - XH: Có khả năng tiếp cận các khoa học chuyên ngành, nghiên cứu các vấn đề khoa học liên quan ở cấp độ phù hợp với trình độ đào tạo, có khả năng vận dụng quy định luật pháp trong giải quyết các vấn đề kinh tế và ngành đào tạo,...Kỹ năng thuộc lĩnh vực Kế toán: Có khả năng tìm hiểu, thực hiện tuân thủ các thông tin liên quan đến luật pháp, chuẩn mực của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thống kê, có khả năng thu thập, phân loại và tổ chức hạch toán mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp trên hệ thống tài khoản Kế toán, phù hợp với các quy định của luật pháp và thông lệ- chuẩn mực Kế toán,...
+ Kỹ năng mềm (nhận thức và hành vi làm việc, học tập, nghiên cứu): Các kỹ năng liên quan đến nhận thức: Kỹ năng làm việc hàng ngày, kỹ năng viết và trình bày báo cáo, kỹ năng sử dụng tin học cơ bản và các ứng dụng tin học văn phòng,...Kỹ năng phân tích: Tìm kiếm, phát hiện, đánh giá, tổ chức và quản lý thông tin, tài liệu, khởi tạo và tiến hành khảo sát/ nghiên cứu,..Kỹ năng đánh giá: Tiếp nhận, đánh giá và phản hồi các ý tưởng, quan điểm, tiếp cận và phản ứng tích cực, chủ động trước thách thức/khó khăn,...Các kỹ năng liên quan đến hành vi: Kỹ năng cá nhân, kỹ năng nhóm
- Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp: Chuyên viên kế toán tại các tổ chức và doanh nghiệp, trợ lý kiểm toán viên của tổ chức kiểm toán.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của Trường Đại Học Thành Tây

Thời Lượng

Theo quy định của chương trình học Ngành Kế Toán

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Kiến thức chung về kinh tế- xã hội: Hiểu biết về luật pháp nói chung và hoạt động kinh tế nói riêng, hiểu biết về đường lối, chính sách và định hướng phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam trong từng giai đoạn,...
- Tiếp cận các khoa học chuyên ngành, nghiên cứu các vấn đề khoa học liên quan
- Ứng dụng khoa học tự nhiên trong giải quyết các vấn đề kinh tế cơ bản
- Tìm hiểu, thực hiện tuân thủ các thông tin liên quan đến luật pháp, chuẩn mực của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thống kê
- Thu thập, phân loại và tổ chức hạch toán mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp trên hệ thống tài khoản Kế toán, phù hợp với các quy định của luật pháp và thông lệ- chuẩn mực Kế toán.
- Triển khai hệ thống thông tin kế toán, quy trình kế toán, hệ thống chứng từ - sổ sách kế toán, hệ thống các báo cáo kế toán chi tiết và tổng hợp
- Sử dụng các phần mềm kế toán.

Trường Đại Học Thành Tây - TTU
Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Đại Học Thành Tây
Điện thoại: (04)22127269, (04)33570189, (04)33117304
Website: http://thanhtay.edu.vn - Email: info@thanhtay.edu.vn
Trường Đại học Thành Tây là cơ sở giáo dục do các nhà giáo, nhà khoa học và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo cùng góp vốn xây dựng. Sau nhiều năm chuẩn bị ngày 10 tháng 10 năm 2007 trường đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập theo Quyết định số 1368/QĐ-TTg. Sứ mạng: Sứ mạng của Trường Đại Học Thành Tây Hà Nội là đem lại cho xã hội và cộng đồng các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam. Chiến lược phát triển: Xây dựng trường Trường Đại Học Thành Tây Hà Nội thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ đứng Top đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản