Ngành Đông Phương Học

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Đông Phương Học

Đào tạo cử nhân Đông Phương học có phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng, có kỉ luật, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội & nhân văn, kiến thức tương đối toàn diện và hệ thống về Đông Phương học theo các hướng chuyên ngành Ấn Độ học, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Trung Quốc học,…; có kĩ năng thực hành về quan hệ quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội, sử dụng được một ngoại ngữ chuyên ngành (Anh, Hàn, Nhật, Trung…) trong giao tiếp và trong công tác chuyên môn. Cử nhân Đông Phương học có thể làm việc cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực, các tổ chức quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Đông Phương Học


- Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam
- Lịch sử phương Đông đại cương
- Lịch sử Việt Nam đại cương
- Các con đường cứu nước trong phong trào GPDT ở châu Á
- Lịch sử Đông Nam Á đại cương
- Tiếng Anh chuyên đề I (Lịch sử-văn hóa Trung Quốc)
- Tiếng Anh chuyên đề II (Lịch sử-văn hóa Nhật Bản)
- Nhập môn khu vực học và Đông Nam Á học
- Lịch sử quan hệ quốc tế
- Tiếng Anh chuyên đề III (Lịch sử-văn hóa Ấn Độ)
- Tiếng Anh chuyên đề V (Lịch sử-văn hóa Việt Nam)
- Các tổ chức quốc tế và khu vực
- Các học thuyết chính trị trên thế giới
- Lịch sử văn minh Việt Nam
- Tiếng Anh chuyên đề IV (Lịch sử-văn hóa Đông Nam Á)
- Văn hoá và tôn giáo Đông Nam Á
- Một số vấn đề về quan hệ quốc tế châu Á–Thái Bình Dương
- Một số vấn đề về lịch sử Trung Ðông
- Các hệ thống chính trị ở Đông Nam Á

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản