Ngành Động Vật - Sinh Thái

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Động Vật - Sinh Thái

Sinh thái học là khoa học về quan hệ của các sinh vật với môi trường xung quanh chúng. Sinh thái học là một môn học của khoa học sinh vật, nghiên cứu sự phân bố, mật độ, chức năng của các sinh vật, sự tương tác qua lại giữa các sinh vật với nhau và giữa các sinh vật với môi trường vô cơ của chúng.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Động Vật - Sinh Thái


- Địa động vật
- Côn trùng học ứng dụng
- Pheromon côn trùng
- Nguyên tắc phân loại động vật
- Sinh học và sinh thái động vật có xương sống ở cạn
- Hệ sinh thái thủy vực
- Cơ sở sinh học bảo tồn
- Sinh học và Kỹ thuật nuôi giáp xác
- Sinh học và sinh thái bò sát
- Sinh học và sinh thái lưỡng cư
- Sinh học phát triển cơ thể động vật
- Thực tập thiên nhiên
- Thực tập lớn Thực vật
- Thực tập lớn Động vật
- Thực tập lớn Sinh lý người và động vật–Tế bào–Di truyền
- Thực tập lớn Sinh lý – Sinh hóa – Vi sinh
- Thực tập lớn Môi trường
- Thực tập lớn Công nghệ sinh học

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản