Ngành Giáo Dục Mầm Non

Cao Đẳng Sư Phạm Kiên Giang

449 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 6, phường Rạch Sỏi, Quận Rạch Giá, Kiên Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành giáo dục mầm non có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để thực hiện công tác giáo dục trẻ và có khả năng học ở trình độ cao hơn. Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên. Có kỹ năng nghiên cứu và đánh giá sự phát triển của trẻ em. Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá việc thực hiện các hoạt động giáo dục trẻ. Có các kỹ năng chuyên biệt đáp ứng được yêu cầu đặc thù của giáo dục mầm non.

Đối Tượng Tham Gia

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề đã qua kì xét tuyển của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non


- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Ngoại ngữ
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Tâm lý học trẻ em
- Sinh lý trẻ em
- Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em
- Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ
- Giáo dục học mầm non
- Văn học trẻ em
- Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen môi trường xung quanh
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non
- Thực tập, tốt nghiệp

Cao Đẳng Sư Phạm Kiên Giang
449 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 6, phường Rạch Sỏi, Quận Rạch Giá, Kiên Giang
Người liên hệ: Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang
Điện thoại: 0773911071
Website: http://www.cdspkg.edu.vn - Email: tccb@cdspkg.edu.vn
Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang được thành lập trên cơ sở trường Trung học Sư phạm Kiên Giang theo Quyết định số 128/1998/QĐ-TTg, ngày 13/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Trường có chức năng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non. Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nghiên cứu - ứng dụng khoa học giáo dục. Từ 1975 đến nay, trường đã đào tạo hơn 18 nghìn giáo viên. Đã giải quyết được cơ bản vấn đề thiếu giáo viên của tỉnh. Hiện nay, mỗi năm trường tuyển sinh từ 600 đến 800 sinh viên với 18 ngành đào tạo. Trường đang liên kết với các trường đại học để đào tạo các ngành sư phạm và ngoài sư phạm trình độ cao đẳng và đại học.
Đồng bộ tài khoản