Ngành Sư Phạm Vật Lý

Cao Đẳng Sư Phạm Kiên Giang

449 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 6, phường Rạch Sỏi, Quận Rạch Giá, Kiên Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý

Với mục tiêu đào tạo ngành sư phạm vật lý của trường Cao đẳng sư phạm kiên giang là đào tạo ra những cử nhân khoa học ngành Vật lý thuộc khối ngành sư phạm có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy, người cô giáo.

Đối Tượng Tham Gia

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề, và đảm bảo yêu cầu khác theo điều 5 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của bộ giáo dục và đào tạo đã qua kì xét tuyển của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý


- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đại số 1
- Ngoại ngữ
- Giáo dục Thể chất
- Giáo dục Quốc phòng
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Quang học
- Cơ học
- Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nhiệt học
- Thí nghiệm Vật lý đại cương
- Điện và từ
- Dao động và sóng
- Lý luận dạy học Vật lý

Cao Đẳng Sư Phạm Kiên Giang
449 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 6, phường Rạch Sỏi, Quận Rạch Giá, Kiên Giang
Người liên hệ: Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang
Điện thoại: 0773911071
Website: http://www.cdspkg.edu.vn - Email: tccb@cdspkg.edu.vn
Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang được thành lập trên cơ sở trường Trung học Sư phạm Kiên Giang theo Quyết định số 128/1998/QĐ-TTg, ngày 13/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Trường có chức năng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non. Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nghiên cứu - ứng dụng khoa học giáo dục. Từ 1975 đến nay, trường đã đào tạo hơn 18 nghìn giáo viên. Đã giải quyết được cơ bản vấn đề thiếu giáo viên của tỉnh. Hiện nay, mỗi năm trường tuyển sinh từ 600 đến 800 sinh viên với 18 ngành đào tạo. Trường đang liên kết với các trường đại học để đào tạo các ngành sư phạm và ngoài sư phạm trình độ cao đẳng và đại học.
Đồng bộ tài khoản