Ngành Hóa Học Phân Tích

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hóa Học Phân Tích

Chuyên ngành Hoá phân tích: được trang bị kiến thức cũng như các phương pháp phân tích sắc ký, Các phương pháp phân tích phổ nguyên tử, Phân tích điện hóa, Phân tích trắc quang, Thuốc thử hữu cơ,Phân tích kỹ thuật, Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu… sinh viên cũng sẽ được đi vào nghiên cứu thực tế chuyên ngành về: Phân tích điện hoá, quang, Phân tích chiết, sắc ký , Phân tích kỹ thuật

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hóa Học Phân Tích


- Hóa học đại cương 2
- Đại số tuyến tính và hình học giải tích
- Phép tính vi tích phân hàm một biến
- Vật lý đại cương 1
- Thực hành hóa học đại cương
- Tin học đại cương
- Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến
- Vật lý đại cương 2
- Hóa học hữu cơ 2
- Thực hành hóa học hữu cơ 1
- Hóa học phân tích 1
- Thực hành hóa lý 2
- Thực hành hóa học hữu cơ 2
- Hóa học phân tích 2

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản