Ngành Hóa Hữu Cơ

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC

77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Hóa Hữu Cơ

Chương trình đào tạo đại học ngành hoá hữu cơ được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ đại học ngành Công nghệ hoá hữu cơ, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức và kỹ năng kỹ thuật, khả năng tính toán, dự trù hóa phẩm, dụng cụ cho công tác phân tích, phân tích mẫu cụ thể.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Hóa Hữu Cơ


- Cơ sở hóa lượng tử
- Hóa học phức chất
- Hóa kỹ thuật
- Hóa học môi trường
- Hóa sinh
- Phân tích công cụ
- Thực hành hóa kỹ thuật
- Thống kê ứng dụng trong hóa học
- Phân tích công cụ
- Hóa kỹ thuật
- Hóa dầu
- Hóa vật liệu
- Hóa học các hợp chất thiên nhiên
- Phân tích hữu cơ
- Thực hành phân tích hữu cơ
- Xúc tác
- Xúc tác ứng dụng
- Kỹ thuật các hợp chất thiên nhiên
- Hóa sinh ứng dụng trong thực phẩm
- Chất màu và phẩm nhuộm

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Đại Học Khoa Học Huế
Điện thoại: 0543823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản