Ngành Hóa Môi Trường

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hóa Môi Trường

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ hóa môi trường nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về khối khoa học tự nhiên như: Giải tích, Xác suất thống kê, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Vi sinh vật, Sinh thái môi trường, môi trường và con người… đồng thời còn đào tạo để sinh viên có các kiến thức cơ bản dành cho ngành: Cơ ứng dụng, Hóa lý kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật nhiệt, Thủy lực & thủy văn, Kỹ thuật điện, Phân tích hệ thống, Hóa học phân tích các chỉ tiêu môi trường, Vi sinh vật kỹ thuật môi trường, Thủy lực công trình.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hóa Môi Trường


- Hóa kỹ thuật 2
- Hóa dầu
- Hóa vật liệu
- Hóa học các hợp chất thiên nhiên
- Thực hành phân tích môi trường
- Xử lý nước và nước thải
- Phân tích quang phổ hóa học
- Phân tích điện hóa
- Phân tích sắc ký
- Ô nhiễm nước và không khí
- Thực hành hóa học vô cơ 2
- Hóa học hữu cơ 2
- Thực hành hóa học hữu cơ 1
- Hóa học phân tích 1
- Thực hành hóa lý 2
- Thực hành hóa học hữu cơ 2

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản