Ngành Kế Toán

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC

20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Kế toán luôn là một trong những ngành khối kinh tế thu hút đông đảo sinh viên theo học. Lý do đơn giản là nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này vẫn luôn cần thiết trong bất cứ công ty nào. Cơ hội dễ kiếm việc làm và lương khá ổn định. Với chương trình đào tạo ngành kế toán của trường Công thương các bạn sẽ được những kiến thức cũng như những nghiệp vụ cơ bản của ngành kế toán hiện nay. Sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ những kỹ năng:
- Giúp kế toán trưởng trong công tác điều hành nghiệp vụ chuyên môn.
- Hiểu biết phương pháp ghi chép, hướng dẫn và xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hệ thống sổ sách kế toán.
- Nắm vững phương pháp ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán và phần mềm báo cáo thuế và lập được hệ thống báo cáo kế toán.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và đạt điểm đầu vào của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Kiến thức giáo dục đại cương.
+ Những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mac Lenin.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Đường Lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
+ Anh văn.
+ Toán cao cấp.
+ Tin học đại cương.
+ Pháp luật đại cương.
+ Soạn thảo văn bản
+ Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm.
+ Tiếng việt thực hành.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
+ Kinh tế vi mô.
+ Pháp luật kinh tế.
+ Nguyên lý thống kê.
+ Quản trị học.
+ Tài chính - tiền tệ.
+ Nguyên lý kế toán.
+ Tin học kế toán.
+ Thuế.
+ Kế toán tài chính.
+ Kế toán thương mại dịch vụ.
+ Kế toán sổ.
+ Kế toán máy.
+ Kế toán quản trị chi phí.
+ Tài chính doanh nghiệp.
+ Phân tích hoạt động kinh doanh.
+ Kiểm toán.
- Kiến thức bổ trợ tự do.
+ Thống kê doanh nghiệp.
+ Marketing căn bản.
+ Thị trường chứng khoán.
+ Anh văn chuyên ngành.
+ Kinh tế vĩ mô.
+ Thanh toán quốc tế.
+ Tâm lý học.

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC
20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (848)37313631
Website: http://hitu.edu.vn - Email: phongdaotao.ces@gmail.com
Giai đoạn 1 từ 20/10/1976 đến 30/07/1991: Giai đoạn này trường mang tên trường kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc bộ công nghiệp nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc bộ công nghiệp nhẹ.
Giai đoạn 2 từ 30/07/1991 đến 27/12/2000: Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và công nhân kỹ thuật. Đào tạo bậc cao đẳng chính quy (liên kết).
Giai đoạn 3 từ 27/12/2000 đến 20/01/2009: Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo trình độ cao đẳng, chính quy và tại chức, đào tạo trung cấp nghề, đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, công nghệ dệt, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.
Giai đoạn 4 từ 20/01/2009 đến nay: Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc bộ công thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng bộ tài khoản