Ngành Kế Toán (Hệ Đại học)

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM

736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán (Hệ Đại học)

- Chương trình đào tạo phát huy tối đa khả năng tự vận động trong quá trình học tập của sinh viên; trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp và chuyên môn kế toán. Trên cơ sở nắm vững các chế độ Tài chính – Kế toán do Bộ tài chính và Nhà nước ban hành, sinh viên có khả năng:
+ Tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở mọi loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế;
+ Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và am hiểu quy trình công nghệ kế toán;
+ Có khả năng phân tích, tổng hợp các sự kiện trong quá trình quản lý doanh nghiệp.
- Sinh viên tốt nghiệp làm công tác kế toán – kiểm toán ở tất cả các “phần thực hành kế toán” cho đến “kế toán tổng hợp” trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng, các bộ phận chức năng về kế toán và kiểm toán tại các cơ quan Bộ, ngành, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học ngành kế toán.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán (Hệ Đại học)


- 161 ĐVHT: Số đơn vị học trình (1 ĐVHT = 15 tiết lý thuyết)
- Chương trình đào tạo gồm 4 năm đối với hệ đại học, các môn học ở bảng trên sẽ là những môn học của các học kỳ 1 đến học kỳ 7. Riêng ở học kỳ 8:
+ Thực tập tốt nghiệp (Graduating Pratice)
+ Làm khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp (Design for Graduace)
+ Bao gồm các môn học:
+ Kinh tế vĩ mô I
+ Kinh tế vĩ mô II
+ Pháp luật đại cương
+ Tin học Đại cương
+ Giáo dục thể chất (5 ĐVHT)
+ Giáo dục quốc phòng (165 tiết)
+ Tối ưu hoá (Quy hoạch tuyến tính)
+ Lịch sử các học thuyệt kinh tế
+ Kinh tế quốc tế
+ Quản trị học
+ Hệ thống thông tin kế toán I
+ Hệ thống thông tin kế toán II
+ Hệ thống thông tin kế toán III
+ Hệ thống thông tin kế toán IV
+ Phân tích hoạt động kinh doanh

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM
736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0838553675
Website: http://www.hungvuong.edu.vn - Email: dhv@hungvuong.edu.vn
Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo của Đảng và Nhà nước theo Nghị Quyết Trung ương Đảng lần thứ tư khóa VII, ngày 14/01/1993, một số trí thức do cố Giáo sư, Thạc sĩ y khoa Ngô Gia Hy đứng đầu đã dự định thành lập một trường Đại học Tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 09/1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó đã ký Quyết định số 240/TTg ban hành Quy chế đại học Tư thục. Tuy nhiên, qua xem xét, thăm dò, điều tra dư luận xã hội, nhận thấy việc mở Trường “Tư thục” ở nước ta còn quá mới mẻ, nên ngày 2/1/1994 Bộ GD&ĐT lại ban hành quy chế tạm thời số 196/TCCB về trường Đại học Dân lập do GS. Trần Hồng Quân (lúc đó là Bộ trưởng) ký. Do có sự điều chỉnh đó nên một số trí thức đã đề nghị thành lập Hội đồng sáng lập (HĐSL) trường Đại học Dân lập Hùng Vương và đã được Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận số 2395/QĐ-TCCB ngày 03/11/1993.
Đồng bộ tài khoản