Ngành Khảo Cổ Học

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Khảo Cổ Học

Mục tiêu đào tạo:
- Về kiến thức: Người học được bổ sung và nâng cao các kiến thức cơ bản của khoa học lịch sử, các kiến thức chuyên sâu và cập nhật về Khảo cổ học Việt Nam và hệ thống lí luận sử học.
- Về kĩ năng: Người học được trang bị các phương pháp tiếp cận chuyên ngành Khảo cổ học, các kĩ năng nghiên cứu khoa học lịch sử và khả năng thích ứng với các công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Khảo Cổ Học


- Cơ sở khảo cổ học
- Quan hệ quốc tế của Việt Nam từ 1945 đến nay
- Lịch sử báo chí Việt Nam
- Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
- Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á
- Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam
- Lịch sử mỹ thuật thế giới và Việt Nam
- Một số vấn đề về triều Nguyễn
- Lịch sử - văn hoá Mỹ
- Các con đường cứu nước trong phong trào GPDT ở châu Á
- Tiến trình văn học
- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
- Lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam thời cổ trung đại

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản