Ngành Khoa Học Môi Trường

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Môi Trường

Cử nhân Khoa học Môi trường được đào tạo kỹ năng khảo sát, nhận dạng các vấn đề môi trường ngoài trời và phân tích mẫu (đất, nước, không khí) trong phòng thí nghiệm. Sinh viên có thể xây dựng và thực hiện các chương trình ứng cứu, giảm thiểu các tác động của thiên tai và bảo vệ môi trường. Có khả năng áp dụng các công cụ, phương pháp và kỹ thuật mới trong nghiên cứu và thực hành bảo vệ môi trường như các luật và chính sách môi trường, toán, tin học, viễn thám, GIS, mô hình hóa

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Môi Trường


- Thống kê ứng dụng trong môi trường
- Địa chất môi trường
- Cơ sở khoa học môi trường
- Hoá môi trường
- Bảo tồn đa dạng sinh học
- Vi sinh môi trường+Thực tập vi sinh môi trường
- Công nghệ môi trường
- Độc học môi trường
- Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
- Du lịch và môi trường
- Quan trắc môi trường
- Quản lý chất thải rắn
- Mô hình hóa môi trường
- Vệ sinh môi trường và sức khoẻ cộng đồng
- Sản xuất sạch hơn
- Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
- Qui hoạch môi trường

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản